KamuNet’e Geçiş için Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı

3 Aralık 2016 tarihli ve 29907 Sayılı Resmî Gazete ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kamu Sanal Ağı (KamuNet)’na dahil edilmesi” hakkında 2016/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.  İlgili Genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarının KamuNET ağına dahil olması gereği ifade edilmiştir [Ref].

KamuNET;

  • Kamu kurum ve kuruluşları arasında veri alışverişinin yeni ve güvenli bir altyapı sağlanıncaya kadar, internete kapalı, fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılarak siber güvenlik risklerinin azaltılması,
  • kurumlar arası iletişimde standart sağlanması,
  • ortak uygulamalar için uygun alt yapının oluşturulması,
  • planlanan ortak veri merkezi/merkezlerinin kurulması,
  • e-Devlet uygulamalarının güvenli olarak ortak bir şekilde kullanılabilmesi,
  • kamu kurumları arasında mevcut durumda internet üzerinden gerçekleştirilen bulut uygulamalarının internetten bağımsız olarak daha güvenli bir şekilde sağlanması

amacıyla UDHB ve Türk Telekom işbirliği ile oluşturulmuştur ve kamu kurum ve kuruluşlarına yaygınlaştırılmaktadır.

16/01/2017

Leave a reply