2016-2019 e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Yürürlüğe Girdi

Mevcut durum analizi ve politika geliştirme çalışmaları, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) adına TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından gerçekleştirilen “2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı”, 9 Temmuz 2016 tarihli ve 29775 Sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer ekinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

UDH Bakanlığı sahipliğinde devam eden Strateji ve Eylem Planı uygulama süreci, edevlet.gov.tr portali üzerinden takip edilebilmektedir.

16/01/2017

Leave a reply