2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtıldı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TÜBİTAK-BİLGEM YTE iş birliği ile hazırlanan 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı için tanıtım toplantısı 9 Eylül 2016 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin, özel sektör yöneticilerinin, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet ARSLAN, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk ÇELİK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül SAYAN KAYA katılım sağlamışlardır.

Toplantıda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet ARSLAN, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Sayın Mustafa KOÇ ve TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Arif ERGİN hazırlanan eylem planı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuşlardır. TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Arif ERGİN konuşmasında Ulusal e-Devlet Stratejisi Eylem Planının hazırlanmasında TÜBİTAK’ın üstlendiği rol hakkında bilgi paylaşmıştır.

20 Haziran 2016 tarihinde başlanan proje ile Türkiye’nin 2016-2019 yıllarını kapsayan e-Devlet çalışmalarına yön vermek üzere milli kabiliyetlerle; merkezi yönetim birimleri, yerel yönetimler, vatandaşlar, özel sektör, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin analiz çalışmalarına dâhil olduğu ortak akıl ve bilimsel bakış açısı ile şekillenen, Türkiye’nin ilk kapsamlı ve bütüncül ulusal e-Devlet stratejisi ve eylem planının hazırlanması ve eylem planı izleme ve değerlendirme modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

27 aylık çalışmalar sonucunda tamamlanan proje ile geliştirilen 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın vizyonu “ETKİN e-Devlet ile toplumun yaşam kalitesini artırmak” olarak tanımlanmıştır. Bu vizyon doğrultusunda 4 stratejik amaç, 13 hedef ve 43 eylem belirlenmiştir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile aşağıdaki kazanımların elde edilmesi hedeflenmiştir:

  • e-Devlet hizmet sunum etkinliğinin ulusal düzeyde artırılması
  • e-Devlet hizmetlerinin kullanımının yaygınlaştırılması
  • e-Devlet hizmetlerinden memnuniyetinin artırılması
  • e-Devlet ile sağlanan kamu yararı algısının artırılması
  • Türkiye’nin uluslararası e-Devlet endekslerindeki konumunun artırılması

Related Posts

Leave a reply