AB e-Devlet Endeksi

Avrupa Birliği’nde ölçümleme çalışmaları 2010 yılı öncesi ve sonrası olarak iki döneme ayrılmaktadır. Avrupa Birliği’nin 2010 yılından önceki politikalarına uygun olarak yürütülen ölçümleme çalışmaları 2010 yılında yayınlanan 9. rapor [Ref] ile sonlanmıştır. 2010 raporunu esas alan ölçümleme çalışması ile ilgili temel bilgiler aşağıda verilmektedir:

  • EU27+ ülkelerini kapsamaktadır. AB üyesi 27 ülke ile İzlanda, İsviçre, Norveç, Hırvatistan ve Türkiye ile birlikte 32 ülkeden oluşmaktadır.
  • Serinin 9. ölçümleme çalışmasıdır.
  • Cap-Gemini, IDC, Rand Europe, Sogeti ve Danimarka Teknoloji Enstitüsü işbirliği ile hazırlanmıştır.
  • 20 temel hizmetin olgunluğunu ve ulusal portali incelemektedir.

Avrupa Birliği 2010 yılında yayınladığı rapor sonrasında metodoloji değişikliğine gitmiştir. Dijital Gündem 2020 ve e-Devlet Eylem Planı 2011 – 2015 ile uyumlu olarak yeni bir çerçeve geliştirilmiştir. Bu çerçeveye göre bazı pilot çalışmalar sonrasında ilk rapor Mayıs 2013’te yayınlamıştır. Belirlenen yeni çerçeveye göre daha da iyileştirilen ikinci rapor, 2014 Mayıs ayı içerisinde yayınlanmıştır. 2014 raporunu esas alan ölçümleme çalışması ile ilgili temel bilgiler aşağıda verilmektedir [Ref]:

  • EU28+ ülkelerini kapsamaktadır. Avrupa Birliği üyesi 28 ülke ile İzlanda, İsviçre, Norveç, Sırbistan ve Türkiye ile birlikte 33 ülkeden oluşmaktadır.
  • Serinin 2. ölçümleme çalışmasıdır.
  • Cap-Gemini, IDC, Rand Europe, Sogeti ve Danimarka Teknoloji Enstitüsü işbirliği ile hazırlanmıştır.
  • Ortak kriterler çerçevesinde yaşamsal olay olarak belirlenen hizmetlerde süreç ve ulusal portaller incelenmektedir.

Aynı metodoloji takip edilerek 2014, 2015, 2016 yıllarında değerlendirme raporları yayınlanmıştır. Son çalışmaya erişmek için tıklayınız.

Avrupa Birliği ölçümleme çalışmalarında, e-dönüşüm süreci yaşam döngüsü içerisinde ağırlıklı olarak çıktılara ve kullanım düzeyine bakılmaktadır.