AB e-Devlet Eylem Planı 2016-2020 yayınlandı

Avrupa 2020 hedefleri doğrultusunda, Avrupa Komisyonu’nun, 2011-2015 dönemini kapsayan eylem planı hayata geçirilmiş olup, yaklaşık 1 yıllık çalışma neticesinde, 2016-2020 yıllarını kapsayan ikinci eylem planı yayınlanmıştır [Ref].

2016-2020 dönemi için 3 politika önceliği belirlenmiştir:

  1. Modernise public administration with ICT, using key digital enablers
  2. Enabling cross-border mobility with interoperable digital public services
  3. Facilitating digital interaction between administrations and citizens/businesses for high-quality public services

3 başlık altında toplam 20 eyleme yer verilmiştir. Eylemler için belirlenen temel prensipler ise aşağıdaki gibidir:

  • Digital by Default
  • Once only principle
  • Inclusiveness and accessibility
  • Openness & transparency
  • Cross-border by default
  • Interoperability by default
  • Trustworthiness & Security
16/01/2017

Leave a reply