ABD

Son güncelleme: 2017-02-27

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşmiş Milletler e-Devlet Endeksinde, 2016 yılında 12. sırada yerini almıştır.

ABD, başkanlık sistemi ile yönetilen federal sistemine sahip bir ülkedir. Ülke, İngiliz kolonilerinin ABD Anayasası altında bir araya gelmesiyle 1788 yılında kurulmuştur. Ülke yaklaşık 320 milyon nüfusa sahiptir. 9.8 milyon km2 yüzölçümü ile dünyanın 3. büyük ülkesidir.

ABD hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 
ABD dijital devlet çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler için alt başlıkları inceleyiniz.

ABD’de dijital devlet politikalarından sorumlu idare, başkanlık ofisine bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi’dir (OMB, Office of Management and Budget). OMB altında yer alan e-Devlet ve Bilgi Teknolojileri Ofisi (Office of E-Government& Information Technology), federal düzeyde e-Devlet ile ilgili çalışmaları koordine etmektedir. e-Devlet ve Bilgi Teknolojileri Ofisi’nin başında Federal CIO yer almaktadır.

Federal kurumların CIO’larından oluşan CIO Kurulu bulunmaktadır. e-Devlet çalışmalarında koordinasyon ve ilgili politikaların uygulanması bu kurul üzerinden gerçekleştirilmektedir.

ABD’nin e-Devlet ile ilgili politikası 2012 yılında yayınlanan Dijital Devlet Stratejisi (Digital Government Strategy & Open Data Policy) ile belirlenmiştir. Strateji 3 ana amaç altında oluşturulmuştur, bunlar:

 • Yüksek kaliteli devlet hizmetlerine ve bilgisine her zaman her yerde ve her türlü cihaz ile Amerikan halkının ve iş ortamının erişiminin sağlanması,
 • Dijital dünyaya devletin uyum sağlamasını güvence altına almak üzere; kamunun cihazları, uygulamaları ve verileri akıllı, güvenli ve uygun yöntemler ile temin etmesi ve yönetmesinin sağlanması,
 • Ulusal olarak yenilikçi mekanizmaların çoğaltılması ve Amerikan halkına sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması için kamu verisinin faydalarının ortaya çıkarılmasıdır.

Federal hükümet tarafından eş zamanlı olarak yürürlüğe geçirilen Federal BT Ortak Hizmetler StratejisiVeri Merkezi Konsolidasyonu, PortfolioStat  gibi girişimler de söz konusudur.

ABD Dijital Devlet Stratejisi Eylem Planı Gösterimi

Tanımlı eylemler ise 4 ana başlık altında gruplanmıştır:

 • Bilgi Odaklılık
 • Paylaşılan Platformlar
 • Kullanıcı Odaklılık
 • Güvenlik ve Mahremiyet
Federal Veri Merkezi Konsolidasyonu

OMB ve Federal CIO tarafından 2010 yılında başlatılan Federal Veri Merkezi Konsolidasyonu İnisiyatifi doğrultusunda, bulut bilişim ve ortak veri merkezi yaklaşımlarıyla 2015 yılına kadar 1130’dan fazla veri merkezini kapatılması planlanmıştır. Süreçteki gelişmelerin izlenmesine yönelik olarak; açık veri ve şeffaflık çalışmaları kapsamında oluşturulan “data.gov” internet sitesi altında oluşturulmuş bir sayfadan konsolidasyon çalışmalarının takip edilmesi mümkün hale getirilmiştir.

ITdashboard.gov

Tüm federal kurumların bütçe döneminde e-Devlet Kanunu’nda belirtilen hususlara yönelik çalışmalarını raporlaması gerekmektedir. Bu raporlara “itdashboard.gov” sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. IT Dashboard federal federal kurumlar, sanayi, kamuoyunu ve diğer paydaşların bilgi teknolojisi yatırımlarının ayrıntılarını görüntülenmesini sağlayan bir web sitesidir. IT Dashboard’un amacı hükümeti BT programlarının etkinliği hakkında bilgi vermek ve kaynakların yatırım ve yönetimi ile ilgili kararları desteklemektir. Dashboard bütçe ve politika kararları idaresi ile Kongre tarafından politika sürecinde kullanılmaktadır.

Federal Kurumsal Mimari (FEA)

Federal yönetim kurumlarındaki BİT yatırımlarını yönlendirmek ve federal yönetim kurumsal mimarisini temsil etmek amacıyla Federal Kurumsal Mimari (FEA) çalışmaları başlatılmış ve OMB koordinasyonunda çalışmalar yürütülmüştür. Amaç süreçleri basitleştirmek ve federal devletin iş kolları içinde çalışmaları birleştirmektir. Bu çalışmaların sonunda, vatandaşı daha fazla merkeze alarak ve teknoloji yatırımlarını geliştirerek müşteri odaklı bir devlet oluşturulmuştur.  FEA stratejik olarak 3 temel prensibi benimsemiştir:

 • İş odaklılık.
 • Federal hükümet genelinde işbirlikçi ve proaktif olma.
 • BT yatırımlarının etkinliğini ve verimliğini arttırma.

Federal kurumsal mimariyi oluşturmak ve geliştirmek için ortak bir yaklaşım metodolojisi ortaya konmuştur. Bu metodolojiyle birlikte referans modellerden oluşan FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework) ortaya çıkmıştır.

e-Devlet ile İlgili Belgeler

RAPOR İSMİ TARİHİ İÇERİĞİ
Digital Government Strategy 2012
Federal Information Technology Shared Services Strategy 2012
State of Federal Information Technology (SOFIT) 2017
Data Center Optimization Initiative Memorandum 2016

 

 • ABD’de özellikle son yıllarda kamu yönetiminde açıklık ve katılımcılık odaklı yaklaşımların ön plana çıktığı görülmektedir.
 • Özellikle artan BT harcamalarının, mükerrerliklerin ve operasyonel yükün azaltılmasına yönelik yeni politikaların hayata geçirildiği, denetim ve rehberlik modellerinin hayata geçirildiği görülmektedir.
 • Elektronik hizmetlerin geliştirilmesi sürecinde kamu kurumları dışındaki uzmanların da sürece dâhil olması yönünde politikalar izlenmektedir.
 • Yazılım sektöründe dünyaca ünlü firma ve bireylere sahip olan ülkede özellikle açık kaynak kodlu yazılım geliştirmeye yönelik atılımlar söz konusudur.

Kaynak Bağlantı Açıklama
ABD Devlet Başkanlığı https://www.whitehouse.gov/ Devlet Başkanlığı resmi internet sitesi
Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB, Office of Management and Budget) https://www.whitehouse.gov/omb Sorumlu idare resmi internet sitesi
Bilişim Üst Yöneticisi Konseyi (CIO Council) https://cio.gov/ Teknik danışmanlık, politika araştırmaları ve koordinasyon için resmi internet sitesi
 Kamu Denetim Ofisi (GAO, Government Accountability Office) http://www.gao.gov/ Alt başlık olarak BT yönetimi, verimliliği ve sistem bütünlüğüne yönelik denetimler yürüten federal denetim organı resmi internet sitesi