Açık Devlet Girişimi (OGP)

Açık Devlet Girişimi – Open Government Partnership (OGP) olarak isimlendirilen çok taraflı işbirliği girişimi, 2008 yılında 8 kurucu ülkenin (Brezilya, Endonezya, Meksika, Norveç, Filipinler, Güney Afrika, İngiltere ve ABD) Açık Devlet Deklarasyonu ile kurulmuştur [Ref].

OGP tarafından; şeffaflığın desteklenmesi, vatandaşların katılımını arttırılması, yolsuzlukla mücadele ve yönetişim kapasitesinin güçlendirilmesi için yeni teknolojilerden yararlanılmasını amaçlanmaktadır. Özellikle ABD’nin desteklediği girişimin çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir. Günümüz itibariyle 65 üye ülke vardır.

Üye ülkelerin hukuki bir bağlayıcılığı olmayan bildiriyi kabul etmeleri ve eylem planı yayınlamaları beklenmektedir. Türkiye’nin de 2012 yılı itibariyle üyesi olduğu girişimde yayınlanmış bir eylem planı bulunmaktadır [Ref].

Alt çalışma gruplarının işbirliği ile Açık Devlet Kılavuzu hazırlanmıştır. Kılavuz örnekleri benzerleri içerisinde ön plana çıkan düzeyde güncel ve çeşitli kaynakları bir araya getirmektedir. OGP’ye göre eylem planları aşağıdaki özellikleri taşımalıdır [Ref]:

 • Ambitious (İddialı): Devletin mevcut durumunu ileriye taşımalıdır. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve halkın katılımıyla mevcut durumu iyileştirmelidir.
 • Relevant (Uygulanabilir ve Yararlı): Eylem planında yer alan eylemler aşağıdaki “Açık Devlet” prensiplerinden bir ya da birkaçını içermelidir.
 • Şeffaflık
 • Hesap verilebilirlik
 • Katılım
 • Teknoloji ve Yenilik

Taraflarca açık veri ile ilgili ortaya konan taahhütler “SMART” olmalıdır:

 • Specific (Belirli): Çözmeye çalıştığı problem tanımlı, içerdiği aktiviteler ve çıktısı belirlenmiş olmalıdır.
 • Measurable (Ölçülebilir): Eylemin gerçekleştirildiği doğrulanabilmelidir.
 • Answerable (Sorumlusu Olan): Eylemi gerçekleştirecek ana kurum ile koordine eden ve destek veren kuruluşlar belli olmalıdır.
 • Relevant (Konuyla İlgili): Her eylem için ilişkili olduğu Açık Devlet prensipleri eylem planında açıklanabilmelidir.
 • Time-bound (Zamana Bağlı): Tamamlanma zamanı ile birlikte kilometre taşları, ölçümleme tarihleri ve varsa diğer gerekli tarihler verilmelidir.