Açık Veri ile İlgili Araştırma Sunumu Hazırlanmıştır

Açık veri, dünyada ve ülkemizde e-Devlet alanında öne çıkan gündemler arasında yer almaktadır. Türkiye’de açık veri konusu ile ilgili eylemlere 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer verilmiştir. Bu eylemlerden de yola çıkılarak;

  • Açık veri tanımı,
  • Türkiye’de ve dünyada açık veri konusunda yapılan çalışmalar,
  • Açık veri girişimi oluşturulurken izlenecek aşamalar ve karşılaşılabilecek riskleri

kapsayan bir araştırma gerçekleştirilerek, konu ile ilgili sunum hazırlanmıştır.

Leave a reply