Açık Veri / Devlet Politikası

Açık devlet politikası ve ilgili faaliyetler, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı içerisinde ele alınmıştır.

Türkiye’nin, 2011 yılında Açık Yönetim Ortaklığı’na üye olması, Türkiye için önemli bir adım olarak görülmektedir. Açık Yönetim Ortaklığı kapsamında 2012 yılında bir eylem planı hazırlanmış ancak uygulanamamıştır.  2013 yılı Ağustos ayında da Açık Yönetim Ortaklığı’nın Türkiye’de uygulanmasına yönelik 2013/9 sayılı ve “Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi” konulu Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Açık Yönetim Ortaklığı kapsamında ikinci eylem planı hazırlığı başlatılmış ancak çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Bu alandaki çalışmalar Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yürütülmektedir. Bu Kurul aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik ve yolsuzlukla mücadele konularında görev almaktadır.

Türkiye’de açık veri konusunda çeşitli kurum / kuruluşlar tarafından, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları, farkındalık oluşturma toplantıları vb. düzenlenmektedir. Örneğin, Başbakanlık ve TÜBİTAK-BİLGEM-YTE işbirliği ile 20 Mart 2013 tarihinde “Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri” konulu panel düzenlenmiştir. Ancak bu tarz etkinlikler henüz süreklilik kazanmamıştır.

Devam eden çalışmalar:

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “67. Kamu Verisinin Paylaşılması” eylemi doğrultusunda kamu verisinin paylaşımı ve yeniden kullanımına ilişkin politikalar geliştirilecektir. Buna dayalı olarak kamu verisinin üçüncü taraflarca yeni katma değerli ürün ve hizmetler için yeniden kullanılmasına ilişkin yasal ve idari düzenlemeler yapılacak, ayrıca gerekli teknik altyapı oluşturulacaktır. Kamu verisinin paylaşımı ve kullanımıyla ekonomide katma değer yaratılması hedeflenmektedir.