Açık Veri Uygulamaları

Türkiye’de açık veri kullanımına yönelik uygulamalar kısıtlı olmakla birlikte farklı örnekler söz konusudur.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava tahminleri, iklimlendirme modelleri gibi üretilen veriler kurum tarafından arşivlenmektedir. Kurum tarafından Global Telecommunications’a gönderilen verilerin anlaşılır olması sebebiyle bu veriler açık veri kapsamında değerlendirilmektedir. Ek olarak bu veriler GPS kodunda iletilmekte, sistemler veriyi anlaşılabilir hale çevirmektedir.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi bir Açık Veri Portali oluşturarak 18 adet veri kümesi gruplamasında test yayınına başlanmıştır.

Devam eden çalışmalar:

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “43. Akıllı Uygulamaların Desteklenmesi” eylemi doğrultusunda merkezi kurumlar ile yerel yönetimlerin ürettiği kamu verisi kullanılarak akıllı uygulamaların geliştirilmesi için çağrı bazlı destek sağlanacaktır.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E4.2.2-Kamu Verilerinin Açık Veriye Dönüştürülmesi ve Paylaşılması” eylemi doğrultusunda kurumların kamu ile paylaşmakta oldukları verilerin makineler tarafından okunabilir / işlenebilir formatta paylaşılması sağlanacaktır. İlgili veriler analiz edilebilecek, böylece istatistiklerden farklı araştırmalarda da yararlanılması sağlanacaktır.

E4.2.3-Kamu Yatırımları ve Gerçekleşmeleri İzleme Portalinin Oluşturulması” eylemi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yatırım plan ve programları ile yatırım plan ve programlarına alınan işlere ait gerçekleştirme ve yatırım durumları bir portal ile paydaşların (vatandaşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları vb.) kullanımına açılacaktır. Aynı zamanda yatırım ve gerçekleşme bilgileri açık veri olarak paylaşılacak, paydaşların analiz ve araştırma yaparak ekonomik katma değer oluşturmalarına imkan sağlanacaktır.

“E4.2.4-Kamu Harcamaları İzleme Portalinin Oluşturulması” eylemi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bütçe harcamaları belirlenecek detayda bir portal ile paydaşların (vatandaşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları vb.) kullanımına açılacaktır. Aynı zamanda kamu harcama bilgileri açık veri olarak paylaşılacak, paydaşların analiz ve araştırma yaparak ekonomik katma değer oluşturmalarına imkan sağlanacaktır.