Avustralya

Son güncelleme: 2017-03-24

Avustralya 2003 yılında 3. sırada yer aldığı Birleşmiş Milletler e-Devlet Endeksinde, sürekli olarak üst sıralardaki yerini koruyup 2016 yılında 2. sıraya yükselmiştir.

Avustralya yaklaşık 23 milyon nüfusa sahiptir. 7.6 milyon km2 yüzölçümü ile dünyanın 6. büyük ülkesidir. Avustralya anayasal monarşi ile yönetilen federal sistemine sahip bir ülkedir

Avustralya hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 
Avustralya dijital devlet çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler için alt başlıkları inceleyiniz.

Avustralya’da e-Devlet politikalarından sorumlu bakanlık Maliye Bakanlığı’dır. 2013 yılı sonrasında gerçekleşen hükümet değişikliğiyle birlikte özellikle teknik altyapıya yönelik başlıklarda Haberleşme Bakanlığı’nın rol almaya başladığı görülmektedir.

Maliye Bakanlığı altında yer alan Avustralya Hükümeti Bilgi Yönetimi Ofisi (AGIMO), 2004 yılından 2013 yılına kadar, kurumların bilgi ve iletişim teknolojilerini daha verimli ve etkin kullanmalarını sağlamak üzere faaliyet yürütmüştür. AGIMO’nun başındaki kişi aynı zamanda Avustralya Hükümeti Kamu Bilişim Üst Yöneticisi (AGCIO) olarak isimlendirilmektedir. 2013 yılı itibariyle AGIMO fonksiyonları ikiye bölünerek lağvedilmiştir. Bu iki bölüm Maliye Bakanlığı altında Verimlilik, Güvence ve Dijital Devlet Bölümü ile Teknoloji ve Tedarik Bölümü’dür. Bu bölümlerin yöneticileri, Bakanlık içerisinde üçüncü en yüksek rütbeye sahiptir. AGIMO ile birlikte AGCIO pozisyonu da kaldırılmıştır. Ancak Verimlilik, Güvence ve Dijital Devlet Bölümü başkanı CIO rolü olarak değerlendirilmektedir. Şu an resmi olarak sadece Teknoloji ve Tedarik Bölümü başkanı sıfatıyla Avustralya Hükümeti Kamu Teknoloji Üst Yöneticisi (AGCTO) bulunmaktadır.

e-Devlet çalışmalarının yürütülmesinde daha üst koordinasyon yapısı da mevcuttur. Müsteşarlar BİT Yönetişim Kurulu (SIGB) Avustralya Hükümetinin BİT teknolojilerinin kullanımına yönelik politikalarında üst seviye koordinasyonu sağlamak üzere oluşturulmuştur. Maliye Bakanlığı müsteşarı başkanlığında temel bakanlıkların katılımıyla yılda 3-4 defa bir araya gelmektedir.

2002 yılından bu yana faaliyetlerini yürütmekte olan Kamu Bilişim Üst Yöneticileri Komitesi (CIOC), Bakanlık ve bazı temel kurum CIO’larının bir araya geldiği en üst düzey idari komite olarak ayda bir kez toplanmaktadır. Başkanlığını Verimlilik, Güvence ve Dijital Devlet Bölümü başkanı ve başkan yardımcılığını ise Kamu Teknoloji Üst Yöneticisi (AGCTO) yapmaktadır. Doğrudan SIGB’e rapor vermektedir. Oluşturulan çalışma grupları aracılığıyla SIGB tarafından atanan bazı temel projelerin sorumluluğunu üstlenebilmektedir.

Kamu kurumlarına BİT’in kullanımına yönelik tüm kaynaklar üzerindeki faaliyetler, 2013 yılında yürürlüğe giren Kamu Yönetişim, Performans ve Hesap Verebilirlik Kanunu (PGGA Act) çerçevesinde yürütülmektedir.

2015 yılı başında Dijital Dönüşüm Ofisi (DTO) kurulmuştur. Bu ofisin Haberleşme Bakanlığı’na bağlı olarak çevrimiçi hizmetlerinin daha yüksek standartlarda sunulması için teknoloji ve koordinasyon desteği sağlaması planlanmaktadır. Küçük ama profesyonel bir ekip olarak bütüncül dijital dönüşüm deneyimine odaklanmaktadır. 

Avustralya Kamu Hizmeti (APS) stratejisi, BİT kullanımı ile Avustralyalılara, topluluklara ve iş dünyasına daha iyi hizmetler sunarak, APS faaliyetlerinin verimliliğini artırarak ve alınan kararlar için açık katılımı destekleyerek kamu sektöründe ve ulusal düzeyde üretkenliği arttırmayı hedeflemektedir.

Bu stratejiyi gerçekleştirmek için öncelikli alanlar:

 1. Daha iyi hizmet sunumu – BİT’in daha etkin kullanımı; modern, yüksek kaliteli, kişiselleştirilmiş, kolay kullanımlı ve diğer hizmetler ile bağlantılı devlet hizmetlerini ve gelişmiş verimliliği sağlar. Bu sonucu gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetler ele alınmıştır:
  1. Kabiliyet geliştirme – APS genelinde, daha etkin, verimli ve gelişmiş hizmetler sunmak için; BİT bilgi, beceri ve kapasitesini geliştirme.
   1. Mevcut teknoloji yeteneğinin kullanımını geliştirme
   2. Teknolojinin politika geliştirme ve uygulama ile entegre edilmesi
   3. Devlet programı sunum yeteneğini geliştirme
   4. BİT işgücü becerilerini geliştirme
  2. Hizmetlerin iyileştirilmesi – BİT kullanarak, bireyler ve iş dünyası için sunulan kamu hizmetlerini, güvenliği ve gizliliği sağlayarak bir araya getirme ve basitleştirme.
   1. Basit ve kullanımı kolay çevrimiçi hizmetlerin sunulması
   2. Daha çok kişiselleştirilmiş hizmetlerin sunulması
   3. Kamu web sitelerinin sadeleştirilmesi
   4. Hizmetlerin otomasyonunun artırılması
 2. Devletin operasyonlarının verimliliğini geliştirme – BİT’in daha yenilikçi ve stratejik kullanımı, teknoloji fırsatlarından yararlanarak daha fazla katma değer ve daha etkin bir politika sunulmasını sağlar. Bu sonucu gerçekleştirmek için:
  1. Optimum yatırımlar – BİT yatırımlarının hedeflenmesi ve koordine edilmesi, kaynakları ve hizmetleri paylaşarak büyük değer sunmak ve verimliliği ve etkinliği artırmak için:
   1. Yatırım yönetiminin ve bilgisinin geliştirilmesi
   2. Bütüncül devlet BİT yatırımlarının geliştirilmesi
   3. Koordineli BİT tedariklerinin arttırılması
   4. İşlem kaynaklarının ve hizmetlerinin paylaşılması
 3. Açık katılım – tüm paydaşların daha aktif katılımı, bilgi birikimini, girişimci fikirleri ve büyümeyi oluşturur ve yerel ihtiyaçları karşılayan kararları ve çözümleri daha iyi bilgilendirir. Bu sonucu gerçekleştirmek için:
  1. Bilgi birikimi oluşturma – kararverme sürecini geliştirmek,ekonomik büyümeyi sürdürmek veyerelihtiyaçları karşılayan politikaları ve hizmetleri düzenlemek için bilginin üretilmesi, paylaşımı, yönetilmesivedaha etkili kullanılması.
   1. İş zekasını oluşturma
   2. Konum-farkındalık bilgilerinin kullanma
   3. Veri analiz araçlarını ve platformlarını geliştirme
   4. Kamu bilgilerini yayınlama
  2. Etkin işbirliği – politika geliştirme ve hizmet sunumunun bilgilendirilmesinde; iletişim ağlarını güçlendirerek, işbirlikler oluşturarak ve çeşitli teknolojileri kullanarak toplumun geniş kesimlerini dahil etmek
   1. Harici işbirliği ağlarını güçlendirme
   2. Kamuda işbirliği yeteneğini oluşturma
   3. Kamunun ihtiyacı olan işbirliği kanallarını oluşturma

e-Devlet kapsamındaki stratejinin ulusal geniş bant ağı çalışmaları, Ulusal Dijital Ekonomi Stratejisi, Hizmet Sunum Reformu, kamu hizmetleri reformu ile çevre, sağlık ve eğitime yönelik temel reformlarını desteklediği belirtilmektedir.

govshare.gov.au Paylaşım Platformu

AGIMO tarafından hazırlanan ve işletilen “govshare.gov.au” internet sitesi üzerinden tüm kamu kurum ve kuruluşları ve çalışanlarının kullanımına yönelik paylaşım platformu sağlanmaktadır. Bu platform, tarafların geliştirdikleri veya uyguladıkları kılavuz, çerçeve, politika, kaynak kodlarının paylaşılabileceği, tüm kurumların çevrimiçi hizmetlerini görebilecekleri, belirli alanlarda uzmanlaşmış kişileri öğrenebilecekleri ve forumlarda görüş paylaşabileceği ortam sağlamaktadır [Ref 164]. Bu platform üzerinden şifreli erişim ile çevrimiçi hizmet kataloğu ve kurum BİT çözümleri için en iyi uygulamalar paylaşılmaktadır.

Kamu Kurumsal Mimarisi

Avustralya’da vatandaşlara daha tutarlı ve etkin servis sunmak ve BİT hizmetlerinin sunumunda kurumların maliyetlerini optimize etmek amacıyla Avustralya Devleti Mimarisi (AGA) oluşturulmuştur [Ref 170]. Bu çerçeve Prensipler, Meta Model, Şablonlar ve Referans Modellerden oluşmaktadır Bu çerçeve ile aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

 • Kamu kurumlarının hizmet sunumlarında ortak bir dil sağlamak,
 • Tekrarlanan, yeniden kullanılabilir ve paylaşılabilir hizmetlerin belirlenmesinde destek olmak,
 • Devlet tarafından yapılan BİT yatırımları için objektif bir bakış sağlamak,

BİT yetkinliklerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesinde yol gösteren standartlar, prensipler ve şablonlarla hizmetlerin zamanında sunulmasını sağlamak.

AGA referans modelleri Amerika’nın FEAF’ı temel alınarak oluşturulmuştur. Avustralya devlet kurumlarının ortak ve tutarlı bir şekilde kendi mimarilerini oluşturmaları için bir sınıflandırma sistemi sağlar. 5 referans modelden oluşmaktadır.

 • Performance Reference Model (PRM) – Performans Referans Modeli
 • Business Reference Model (BRM) – İş Referans Modeli
 • Service Reference Model (SRM) – Hizmet Referans Modeli
 • Data Reference Model (DRM) – Veri Referans Modeli
 • Technical Reference Model (TRM) – Teknik Referans Modeli

RAPOR TARİHİ İÇERİĞİ KAYNAK
Australian Government Privacy Impact Assessment Guide 2010 Erişim
Australian Big Data Strategy document 2013 Erişim

Avustralya Hükümeti’nin 2013 sonrasında özellikle harcamaların daha rasyonel yapılmasına yönelik politikalar geliştireceği ifade edilmektedir. BT harcamaların daha sıkı denetlenmesi ve şeffaflık politikaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların oluşturulacak internet sitesi üzerinden paylaşılmasına yönelik adımlar atılacağı belirtilmektedir. DTO’nun kurulmasıyla birlikte dijital dönüşümün teknik ve son kullanıcı tarafları için daha bütüncül çalışmaların yürütüldüğü görülmektedir. Bunun dışında bulut bilişim imkânlarının en üst düzeyde kullanılmasının da öncelikli hedefler arasında olduğu değerlendirilmiştir.

Kaynak Bağlantı Açıklama
Avustralya Başbakanlık Ofisi http://www.pm.gov.au/ Başbakanlık resmi internet sitesi
Digital Dönüşüm Ajansı (DTA, Digital Transformation Agency) https://www.dta.gov.au/ Teknik danışmanlık ve politika araştırmaları kurumu resmi internet sitesi