Birleşmiş Milletler (UN)

1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler (BM) – United Nations (UN), tüm dünyada ekonomik, sosyal, kültürel ve insani konularda uluslararası işbirliğini sağlamak üzere faaliyet yürüten, toplam 193 ülkenin üyesi olduğu, en büyük uluslararası kuruluştur [Ref]. BM çatısı altına yer alan Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı (UN DESA) e-Devlet ile ilgili konular da dahil olmak üzere tüm kalkınma ve kamu yönetimi konularından sorumlu ana birimdir.

BM’nin belirlemiş olduğu üst seviye stratejisi 2000 yılında tüm üye ülkelerin taraf olduğu “Millennium Development Goals (MDGs)” [Ref] isimli kalkınma programıdır. Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDGs) ile 2015 yılı sonuna kadar geçerli olacak 8 ana hedef ve bu hedeflerin altında 21 başlıkta alt hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler dünya genelinde daha adil sağlık hizmetleri sunumu, çevre şartlarının iyileştirilmesi ve ekonomik düzeyin sağlanmasına yöneliktir.

Uluslararası çabaları kanalize etmek için önemli katkıları olan yaklaşımın devam etmesi için Binyıl Kalkınma Hedefleri referans alınarak “Sustainable Development Goals (SDGs)” [Ref] kalkınma programı geliştirilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Eylül 2015 tarihinde resmileşerek 2016 yılından itibaren 2030 yılı sonuna kadar geçerli olması planlanmaktadır. Henüz resmiyet kazanmamış 17 hedef aşağıdaki gibidir:

 1. Fakirliğin her yönüyle sonlandırılması,
 2. Açlığın sonlandırılması, yiyecek güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tanımsal faaliyetlerin desteklenmesi,
 3. Sağlıklı yaşamın güvence altına alınması ve herkes için her yaşta sıhhatin desteklenmesi,
 4. Katılımcı ve eşit kalitede eğitimin güvence altına alınması ve herkes için hayat boyu öğrenim fırsatların desteklenmesi,
 5. Cinsiyet eşitliğinin ve kadınların daha etkin olmasının sağlanması,
 6. Herkes için sağlıklı suya erişiminin ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması,
 7. Herkes için ödenebilir, kararlı ve sürdürülebilir enerjiye erişimin güvence altına alınması,
 8. Kararlı, katılımcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, üretken ve saygın istihdamın desteklenmesi,
 9. Dayanıklı altyapının inşa edilmesi; katılımcı, sürdürülebilir endüstrileşmenin desteklenmesi ve yeniliğin teşvik edilmesi,
 10. Ülkeler arası ve ülkeler içinde eşitsizliğin azaltılması,
 11. Şehirlerin ve insani yerleşimlerin katılımcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir olmasının sağlanması,
 12. Sürdürülebilir tüketim ve üretim süreçlerinin güvence altına alınması,
 13. İklim değişikliğiyle ve etkileriyle mücadele için acil eylemlerin hayata geçirilmesi,
 14. Okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının muhafaza edilmesi ve sürdürülebilir kullanımı,
 15. Karasal ekosistemlerin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı,
 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve katılımcı toplulukların desteklenmesi, herkes için adaletin sağlanması ve her düzeyde ektin, hesap verebilir ve katılımcı kurumların oluşturulması,
 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliklerine işlerlik kazandırılması ve uygulama araçlarının güçlendirilmesidir.

BM tarafından, kamu kurumlarının kendi alanlarında yürüttükleri faaliyetler ile ortaya konan hedeflerin hayata geçirilmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak e-Devlet çalışmaları önemli görülmektedir. e-Devlet çalışmaları sürdürülebilir kalkınma hedefleri için öncelikli bir katalizör olarak değerlendirilmektedir. Bu bakış açısından dolayı, her 2 yılda bir yayınlananı e-Devlet raporunda, e-Devlet çalışmalarının kalkınma hedeflerine olan katkısı ortaya koyulmaktadır. Benzer şekilde kamu hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarında kalkınma hedeflerine katkı sağlanması önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır.

 • Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Günü

BM, her yıl 23 Haziran’ı Kamu Hizmeti Günü olarak kutlamaktadır. Kamu Hizmetleri Günü çerçevesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler, kamu hizmetlerinin kalkınma sürecine katkısını pekiştirmek için yapılmaktadır. 2002 yılında alınan karar doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştır. Orijinal karar metni aşağıdaki gibidir:

“Decides that 23 June will be designated United Nations Public Service Day, and encourages Member States to organize speicial events on that day to highlight the contribution of public service in the development process;” UN Resolution 57/277, 20 Aralık 2002

The United Nations Public Service Awards Programme (UNPSA) olarak isimlendirilen program kapsamında Kamu Hizmetleri Ödülleri verilmektedir. BM Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı’nın (DESA) altında yer alan Kamu İdaresi ve Kalkınma Yönetimi Bölümü (DPADM) tarafından düzenlenen ve 13 yıldır düzenli olarak Kamu Hizmetleri Günü uygun farklı temalar çerçevesinde uzmanların katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Ortalama 1000 civarında uluslararası katılımcı olmaktadır. Son yıllarda gerçekleştirilen etkinlikler farklı ülkede yapılmaktadır. 2013 yılında Bahreyn’de, 2014 yılında Güney Kore’de gerçekleştirilmiştir.

BM Kamu Hizmetleri Günü’nün Türkiye açısından bir değerlendirmesi yapıldığında üç ödül dikkat çekmektedir:

 • 2012 yılında bu yarışmaya katılan Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) SMS Bilgi Sistemi Kamu Hizmetlerinde Yolsuzluk ile Mücadele kategorisinde kendi bölgesinde dünya birinciliği; UYAP Bilişim Sistemi Bilgi Yönetimi Modülü ise Devlet Yönetiminde Bilgi Yönetimini İlerletme kategorisinde kendi bölgesinde dünya ikinciliği ödüllerine layık görülmüştür.
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi projesiyle “Kamu Hizmetlerine Erişimin Geliştirilmesi” kategorisinde 445 aday proje arasından birinci olarak “UNPSA 2014 Ödülü”nü almıştır.
 • 2015 yılı ödüllerine Türkiye’den üç başvuru olmuştur. AFAD Suriye Kampı Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN) projesi 800’den fazla projenin yarıştığı yarışmada Batı Asya bölgesinde “Kamu Hizmeti Sunumunun Geliştirilmesi” kategorisinde birinci olarak “UNPSA 2015 Ödülü”nü almıştır.