BT Hizmetleri: İstemci Yönetimi Rehberi Hazırlandı

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından geliştirilen Dijital Olgunluk Değerlendirme Modeli ile belirlenen dijital kabiliyetler arasında yer alan İstemci Yönetimi alanında BT Hizmetleri: İstemci Yönetimi Rehberi hazırlanmıştır.

Rehber’e erişim için tıklayınız.

Ülkemiz koşul ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, uluslararası çalışmaları dikkate alan rehberler ile kurumların dijital olgunluğu ve çalışan yetkinliğinin arttırılması ve bu sayede dijital kurumsal kapasitenin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Rehberlerde etkililik, etkinlik ve bilgi güvenliğine yönelik dikkate alınması önerilen unsur ve alternatifler ile birlikte bilgi ve yönlendirmeler yer almaktadır. TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından hazırlanan Dijital Kabiliyet Rehberleri kullanılarak kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

07/02/2020

Leave a reply