Bütçe ve Planlama

Türkiye’de e-Devlet için tüm kurumların ortak kullanımına yönelik ya da ortak projeler için tahsis edilmiş özel bir bütçe mevcut değildir. Türkiye’deki kamu bütçesi hazırlama süreci içerisinde tüm kurumlar ilgili politikalar ve kurum görevleri doğrultusunda yatırım önerisi hazırlamaktadır. Bu yatırım teklifleri Kalkınma Bakanlığı tarafından ulusal politikalar ve hedefler doğrultusunda değerlendirilerek bütçe içerisine dahil edilmektedir. Kamu kurumlarının BİT yatırımlarını ulusal öncelikler ve standartlara göre belirlemesi sağlamak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından “Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. İlk sürümü 2004 yılında yayınlanan kılavuzun, her yıl yatırım programı hazırlama döneminde güncelleştirilen sürümlerinde, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının BİT projeleri hazırlama sürecine ilişkin hususlar daha kapsamlı olarak belirlenmeye çalışılmaktadır.

Türkiye’de, özellikle 2000’li yıllar sonrasında bir kamu politikası olarak kamu BİT ve e-Devlet projelerine önemli kaynaklar ayrılmıştır. 2002 yılından itibaren kamu BİT yatırımları düzenli olarak incelenmektedir. Kamuda, 2002-2014 yılları arasında 13 yılda yaklaşık 23 milyar TL düzeyinde BİT yatırımı yapılmıştır. 2002 yılında 700 milyon TL civarında olan BİT yatırımı 2014 yılında 3,7 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Kamu BİT yatırımlarının tüm kamu yatırımlarına oranı 2002 yılında %2,9 iken 2014 yılında bu oran %7,8 düzeyine ulaşmıştır. Bu durum, kamuda bilişime verilen önemin arttığının göstergesidir.

Kamu BİT işletimi için gerçekleştirilen rutin harcamalar ise Maliye Bakanlığı’na bildirilmektedir. Ancak kamu BİT harcama kalemleri için detaylandırılmış raporlama kurgusu mevcut durumda kamu bütçe sistemi içerisinde söz konusu değildir.

Devam eden çalışmalar:

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E1.1.2-e-Devlet Projelerinin Planlanması, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi” eylemi doğrultusunda e-Devlet yatırım projelerinin Ulusal e-Devlet Stratejisi’ne uygun olarak planlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi için yürütülecek süreç yeniden tasarlanacaktır.