Danışmanlık Firmaları

e-Devlet alanında ülkelere danışmanlık yapan önemli uluslararası danışmanlık firmaları söz konusudur. Bu alanda Accenture, Booz Allen Hamilton, Boston Consulting, Capgemini, Deloitte, Gartner, McKinsey, PwC ve Strategy& danışmanlık firmaları ön plana çıkmaktadır. Belirli bir görünüm sağlaması adına, bu bölümde, sadece Capgemini, Gartnet, McKinsey ve Strategy& danışmanlık firmaları tarafından e-Devlet alanında yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir.

Bu kuruluşlar belirli aralıklar ile değerlendirme ve eğilim raporları yayınlamaktadır. Bu çalışmalarda mobil teknolojilerin ve büyük verinin önemli eğilimler olduğu ve sosyal medya ile açık verinin kamu idareleri için hesap verebilirliği ve katılımcılığı güçlendirdiği vurgulanmaktadır. Danışmanlık firmalarının dönemsel raporlarını takip etmek, e-Devlet çalışmalarına yön verirken, güncel tecrübelerin öğrenilmesi için önemli bir referans sağlamaktadır.

CAPGEMINI CONSULTING

Hollanda merkezli bir danışmanlık firması olan Capgemini Consulting tarafından özellikle AB’nin ihtiyaçları doğrultusunda raporlar hazırlanmaktadır. AB kapsamında yürütülen ölçümleme çalışması bu firmanın başkanlık ettiği konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunlara ek olarak; Capgemini Consulting firması, e-Devlet ile ilgili çalışmalarda özellikle eğilim ve analiz raporları yayınlamaktadır [Ref].

Açık veri paylaşımının yarattığı ekonomik değer üzerine 23 ülke incelenerek hazırlanan “Açık Veri Ekonomisi” isimli raporda [Ref] açık verinin faydaları şu şekilde sıralanmıştır:

  • Yeni pazarlama yaklaşımların oluşması ve artan ekonomik aktiviteler ile vergi gelirleri artmaktadır.
  • Şeffaflığın yarattığı imkanlar sayesinde kamu ve özel sektör harcamalarından tasarruf sağlanmaktadır.
  • Veri analizi odaklı yeni iş imkanları sağlamakta ve girişimciliği teşvik etmektedir.

GARTNER

Gartner, özellikle bilgi teknolojileri alanında araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunan en büyük firmalardan biridir. Amerika merkezli bir kuruluştur. Özellikle 2000’li yılların başında e-Devlet alanında önemli konsept dokümanlar yayınlamıştır.

2014 yılında, Dijital Devlet organizasyonu için belirlenen ve öncelikli olarak karşılanması gereken 8 sorun alanı değerlendirilmiştir. Gartner tarafından yapılan bu değerlendirme aşağıdaki şekilde paylaşıldığı üzere 3 temel başlık altında toplanmıştır [Ref]:

 Gartner Danışmanlık Firmasına Göre Dijital Devlet için Öncelikli Alanlar

MCKINSEY

McKinsey, özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet sunan küresel bir yönetim danışmanlık firmasıdır. Amerika merkezli bir kuruluştur. McKinsey tarafından kamuda e-Devlet dönüşümünün zor olduğu vurgulanmakla birlikte, başarılı özel sektör girişimlerini kamuya uyarlamanın bu alanda başarı getirebileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda McKinsey danışmanlık firmasının e-Devlet kapsamında önerdiği başlıklar aşağıda verilmiştir [Ref]:

  1. Belirli hedeflere ulaşmak için devlet yönetimi ve kamu kurumları çapında sorumluluğun üstlenilmesi ve liderlik yapılması: Başarılı örneklere bakıldığında; özel sektöre, vatandaşlara ve kamu kurumlarına kapsamlı, gelişmiş ve doğru servislerin başarıyla sunulmasındaki etkili faktörün güçlü merkezi yönetim ve hükümetler tarafından verilen destek olduğu görülmektedir. e-Devlet stratejisini yöneten ve dönüşümü takip eden hükümetin yetkilendirdiği bir kamu kurumu olmalıdır. Buraya farklı kamu kurumlarından dahil edilen deneyimli insan kaynağı ile ilgili kurumların bilgi birikimi de dahil edilmiş olur.
  2. Devlet çapında yapılan BT yatırımları arasında koordinasyon sağlanması: Kamu kurumlarında birbirinden bağımsız gerçekleştirilen BT projeleri ile tekrarlı veya benzer yatırımlar yapılabilmektedir. Gerçekleştirilecek iyi bir koordinasyonla maliyet verimliliği sağlanır.
  3. Süreçlerin son kullanıcı bakış açısıyla yeniden tasarlanması: Süreçler kullanıcı odaklı olarak; bürokrasiyi azaltacak ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
  4. Uygun yetenekteki insan kaynağını işe almak ve yetiştirmek: Dijital dönüşümler özel becerileri yüksek ve giderek daha da zor bulunan insan kaynağı gerektirmektedir. Özel sektör genelde daha iyi ücret ve daha iyi tanımlanmış kariyer yolları sunabildiği için, kamu kurumları yetkin insan kaynağı istihdam etme konusunda geri planda kalmaktadır. Bu konuda kamu kurumlarının, özel sektör ile rekabet edebilecek yaklaşımlar ortaya koyması gerekmektedir.
  5. Karar vermeyi desteklemek ve geliştirmek için büyük veri ve analitik yaklaşım kullanma: Büyük veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında kurumların stratejik kararlarını doğru bir biçimde almalarına, risklerini daha iyi yönetmelerine ve yenilik (inovasyon) yapmalarına imkan sağlayabilmektedir. Devletler; bilim ve enerjiden, kalkınma ve sağlığa kadar herhangi bir konudaki bilgi ve kaynakları bir araya getirecek bir veri havuzu oluşturabilir.
  6. Kritik altyapıyı ve gizli verileri koruma: Veri güvenliği üst seviyede ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Dünya Ekonomik Forumu’nda 2013’de siber saldırıları ve kritik sistem ihmallerini en tehlikeli iki küresel risk olarak vermiştir. Finansal kayıpların ötesinde, şirketler ve devletler için itibar kaybı riski oluşturmaktadır.

STRATEGY&

2014 yılında PricewaterhouseCoopers şirketi tarafından satın alınan şirketin ismi Booz&Company yerine Strategy& olarak değiştirilmiştir. Amerika merkezli enerji, sağlık, telekomünikasyon, otomotiv, teknoloji vb. alanlarda danışmanlık hizmetleri veren bir kuruluştur.

e-Devlet çalışmalarında, firma tarafından geliştirilen ERU modernizasyon modeli olarak isimlendirilen dönüşüm çerçevesi kullanılmaktadır [Ref]. Bu model; çevre, hazır olma ve kullanım olmak üzere mevcut durum incelemesini 3 başlık altında toplamaktadır. Bu çerçeveyi gerçek hayatta farklı ülkelerin e-Devlet stratejisi ve eylem planlarını geliştirirken kullanmışlardır. Bu ülkeler arasında Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri yer almaktadır [Ref]. ERU Modeli aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Strategy& Danışmanlık Firması Tarafından Kullanılan ERU Modernizasyon Modeli [Ref]