Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi Tamamlandı

TÜBİTAK – BİLGEM – YTE tarafından iç destekli olarak yürütülen Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberlik (DİJİTAL – OMR) Projesi Aralık 2016 tarihinde tamamlanmıştır.

Dijital Devlet (d-Devlet) alanında Türkiye koşulları, kamu kurumlarının ihtiyaçları ve uluslararası çalışmaların dikkate alınarak kurumsal dijital kabiliyet olgunluklarının bütüncül bir yapı ile değerlendirmesini sağlayacak Projede Model ile uyumlu rehberlerin hazırlanması amaçlanmaktadır.

Rehberler ve oluşturulacak Rehberlik mekanizması ile d-Devlet çalışmalarının sistemli ve bütüncül bakış açısı ele alınarak kamu BT yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yürütülen proje ve faaliyetlerinin etkililik, etkinlik ve bilgi güvenliği niteliklerinin arttırılması ile dijital kamu hizmetlerinin kalite ve performansının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

 • Mevcut Durum Analizi ve İhtiyaç Tanımlama: Bu kapsamda;
  • Üst politika belgeleri, ulusal politika hedefleri ile 5 uluslararası kuruluş, 12 danışmanlık firması, 6 ülke ve ilgili akademik çalışma örnekleri incelenmiştir.
  • Merkezi Yönetim ile yapılan bir anket üzerinden DİJİTAL – OMR Projesi kapsamına giren konular özelinde elde edilen anket sonuçları analiz edilmiştir.
  • Özel sektör BT denetim, standart ve çerçeve modelleri ile uygulama tecrübeleri incelenmiştir.
  • Pilot kurumlar ile ön görüşmeler gerçekleştirilmiş, konu uzmanlarından bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanmıştır.
 • Taslak Model ve Rehber Hazırlanması: Elde edilen tespitler doğrultusunda;
  • Dijital Olgunluk Modeli ve İşletim ve Bakım Rehberi’nin taslakları oluşturulmuştur.
  • Seçilen kamu kurumlarında pilot uygulaması yapılmıştır.
 • Dijital Olgunluk Modeli ve İşletim ve Bakım Rehberi’nin Nihai Hale Getirilmesi: Pilot uygulama sırasında alınan geri bildirimler doğrultusunda Dijital Olgunluk Modeli ve İşletim ve Bakım Rehberi nihai hale getirilmiştir.

Kurumsal kaynakların büyük bir kısmının işletim ve bakım proje ve faaliyetlerine ayrılmış olduğu tespitinden hareketle, Model kapsamında ilk olarak İşletim ve Bakım Rehberi hazırlanmıştır. Rehber’de, işletim ve bakım yetkinliği altında toplanan kabiliyetler bazında tespit edilen seviyelendirilmiş sorular ile kurumların mevcut olgunluğuna yönelik referans, rol, işleyiş, iş akışı ve çıktılar ile ilgili bilgi sunulmaktadır.

 

İşletim ve Bakım Rehberi’ne erişmek için tıklayınız.

16/01/2017

Leave a reply