Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

“Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi” tanıtım etkinliği, 19 Ocak 2017 Perşembe günü TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından The Green Park Hotel Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. A. Arif ERGİN, açılış konuşmalarında kamu yönetiminde dijital kabiliyet kazanımının önemine ve rehberlik mekanizmaları ile süreklilik sağlanmasının gerekliliğine değindi. Bununla birlikte dijital olgunluk modeli ve rehberliği çalışmalarının Kamu BT projelerinin başarısına olan katkısına vurgu yaptı.
 
TÜBİTAK BİLGEM YTE Enstitü Müdürü Sayın Cemil SAĞIROĞLU’nun konuşmaları ile devam eden toplantıda Sayın SAĞIROĞLU, YTE’nin stratejik hedeflerinden biri olan “bilişim ekosisteminde ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla referans model geliştirmek, rehber hazırlamak ve rehberliğini sunmak” kapsamlı yürütülen Kamu Web Sitelerinin Kullanılabilirliği ve Erişilebilirliği Rehberi Projesi (KAMİS), Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Süreci ve Rehberi İyileştirilmesi Projesi (KABİT) ve Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi (DOMR) hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantıda ayrıca;

   – Güney Kore Uluslararası e-Devlet Bölümü Başkanı Sayın Ki Byoung KIM tarafından “Güney Kore’nin Dijital Devlet Olgunluğu Deneyimi” paylaşılmış,

   – TÜBİTAK BİLGEM YTE Proje Yöneticisi Nuriye Ünlü tarafından “Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi” tanıtım sunumu gerçekleştirilmiş,

   – Sayın Prof. Dr. Ho Yeol KWON tarafından “Güney Kore Dijital Devlet Olgunluğu için Rehberlik” çalışması hakkında bilgi paylaşılmıştır.

Proje kapsamında, Dijital Devlet (d-Devlet) alanında ülkemiz koşulları ile kamu kurumlarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran ve uluslararası çalışmaları dikkate alan kurumsal Dijital Olgunluk Modeli geliştirilmiş ve bu yönde kurumsal dijital kapasitenin arttırılması amacıyla Model ile uyumlu İşletim ve Bakım Rehberi hazırlanmıştır. Dijital dönüşüm alanında ekosistem farkındalığının artırılması ve tecrübe paylaşımını sağlaması hedeflenen dijitalakademi.bilgem.tubitak.gov.tr  portali oluşturulmuştur.
 
Bu proje ile aynı zamanda 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda tanımlanan aşağıdaki eylemlere de katkı sağlanacaktır:

   – “E1.1.4-e-Devlet Ekosistemi Rehberlerinin Hazırlanması ve Güncellenmesi” eylemi

   – “E1.1.6-Ulusal e-Devlet Olgunluk Seviyesi Ölçümleme Mekanizmasının Oluşturulması” eylemi

İlerleyen dönemde, tüm yetkinlik alanlarını kapsayacak Rehberler hazırlanacak ve Rehberlik mekanizmaları kurulacaktır. Rehberler tüm paydaşlar tarafından erişilebilmesi ve yaygın kullanım için dijitalakademi.bilgem.tubitak.gov.tr portali üzerinden ekosisteme açık hale getirilecektir. Ayrıca Rehberlerin kullanımının yaygınlaşması için eğitim programları, toplantılar ve çalıştaylar düzenlenmesi öngörülmektedir.
 
Etkinliğe, Türkiye d-Devlet ekosistemi paydaşları arasında yer alan 202 kamu, özel sektör, üniversite ve STK temsilcisi tarafından katılım sağlanmıştır.

Etkinlik ile ilgili sunumlara erişmek için tıklayınız.

24/01/2017

Leave a reply