Dijital Dönüşüm Portali Çevrimiçi Oldu

TÜBİTAK-BİLGEM-YTE Dijital Dönüşüm Uzmanları tarafından hazırlanan “dijitalakademi.bilgem.tubitak.gov.tr” portali, 19.01.2017 tarihi itibariyle çevrimiçi olarak tüm paydaşların ilgisine sunulmuştur.

Portal ile ulusal dijital dönüşüm ekosistemi hakkında bilgilerin, uluslararası politika ve başarılı örneklerinin, akademik çalışmaların ve TÜBİTAK uzmanlarınca yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin kamuoyu ile paylaşılarak dijital dönüşüm konusunda farkındalığın artırılmasını hedeflenmektedir.

Kademeli olarak içeriği zenginleştirilecek Portal’in misyonu; Türkiye ve dünyada Dijital Dönüşüm çalışmalarına yönelik doğru ve güncel bilginin Türkçe olarak derlenerek erişilebilir kılınmasıdır.

16/01/2017

Leave a reply