Dünya Bankası (WB)

1966 yılında kurulan Dünya Bankası (DB) – World Bank (WB), Asya ve Pasifik bölgesinde ülkelerin kalkınma hedeflerine destek olmak üzere finansal ve politik yardım, kredi, teknik işbirliği ve yatırım programları yürütmektedir [Ref].

DB, e-Devlet için “devletin verimliliğini, etkinliğini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini arttırmak için BİT kullanılması” tanımını kullanmaktadır [Ref].

DB 2000’li yıllar itibarıyla özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak e-Devlet çalışmaları başlatmıştır. Bu kapsamda özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kapasite arttırmaya yönelik e-Devlet raporları yayınlamıştır. Bu başlık altında 2011 yılına kadar sürekli faaliyetler gerçekleştirilirken, daha sonraki yıllarda faaliyetlerin aşağıdaki tematik başlıklara yoğunlaştığı görülmektedir:

  • Geniş Bant
  • Dijital Devlet
  • Açık Veri
  • Akıllı Şehirler

Ülkelerin kalkınma hedefleri için önemli bir kaldıraç olarak görülen geniş bant internet erişimi için özel seriler yayınlanmaktadır.

Dünya Bankası tarafından doğrudan e-Devlet çalışmalarının kıyaslamalı ölçümüne yönelik bir çalışma gerçekleştirilmemektedir. Bununla birlikte yakın dönemde açık veri hazır olma değerlendirmesi (ODRA) aracı hazırlanmıştır. Bu araç sayesinde isteyen ülkelerin ve kurumların, açık veri durumunu değerlendirmesi, tasarlaması ve gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Her yıl yayınlanan Dünya Kalkınma Raporu [Ref] daha geniş bir bakış açısıyla ülkelerin gelişme düzeylerini değerlendiren önemli bir rapordur.

DB e-Devlet Vizyon Çalışmaları

Açık veri girişimi olarak 2010 yılında başlatılan çalışmalar, DB’nin e-Devlet alanında günümüz itibarıyla en popüler odak noktası olmuştur. Bu kapsamda kılavuzlar ve bilgi paylaşım platformu hazırlanmıştır [Ref]. Talep eden ülkelere danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik raporlar yayınlayan DB’nin iyi yönetişim ilkelerinin tesis edilmesi için hesap verebilirlik ve şeffaflık başlıklarına özel önem verdiği görülmektedir.

“Digital Identity Toolkit” isimli rapor ile siber ortamda kimlik yönetimine yönelik analiz paylaşılmıştır. Bu raporda, internet kullanımının yaygınlaşması ve farklı platformların ortaya çıkmasıyla kimlik doğrulamada artan bütünlük ve güvenlik ihtiyacına özellikle vurgu yapılmaktadır [Ref].