Dünya Ekonomik Forumu (WEF)

1971 yılında kurulan Dünya Ekonomik Forumu (DEF) – World Economic Forum (WEF) kamu-özel işbirliğiyle dünya refah düzeyini amaçlayan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur [Ref].

DEF e-Devlet Vizyon Çalışmaları

DEF tarafından 2011 yılında yayınlanan Geleceğin Yönetimi isimli raporda [Ref] geleceğin yönetimleri için “FAST Government” tanımını getirilmiştir. Flatter, Agile, Streamlined, Tech-enabled kelimelerinin baş harfleriyle oluşturulan bu tanımlamada katmansız, çevik, kaynak etkin ve teknoloji kullanan bir yönetim tanımlanmaktadır.