Farkındalık ve Eğitimler

Siber Tatbikatlar

Hem Eylem Planları hem de daha önce ortaya çıkmış siber güvenlik tehditleri dolayısıyla Türkiye’de 2008- 2013 yılları arasında 3 kez siber güvenlik tatbikatı yapılmıştır. Ulusal nitelikte olan tatbikatlarda, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, pek çok farklı sektörden ve çalışma alanından katılımcıların yer almasına özen gösterilmiştir.

Siber Güvenlik İnisiyatifi

Siber Güvenlik İnisiyatifi; UDHB koordinasyonunda, kamu kurumları, özel sektör paydaşları ve STK’ların katılımıyla, vatandaş ve küçük işletmeleri siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, farkındalık oluşturma, koruma tedbirlerini oluşturma ve anlatma, pozitif içerik üretimi, sektörel risk analizi, siber güvenlik standartlarını belirleme, raporlar ve kılavuzlar yayınlama faaliyetleri yürütmektedir.

Bilgi Güvenliği Eğitimleri

TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü ve TSE tarafından, ihtiyaç sahibi kurumların isteği üstüne farklı düzeylerde eğitimler planlanarak gerçekleştirilmektedir.

Siber Güvenlik Yaz Okulları

Türkiye’nin siber güvenlik alanında yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak amacıyla, üniversite öğrencilerine yönelik olarak TÜBİTAK-BİLGEM-SGE tarafından 2012 yılından itibaren her yıl Siber Güvenlik Yaz Okulu düzenlenmektir.

Farkındalık ve Eğitim Siteleri

www.bilgiguvenliği.gov.tr

Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı olarak isimlendirilen site üzerinden bilgi güvenliği ile ilgili güncel uyarılar, bilgilendirici rehberler ve teknik yazılar yayınlamaktır. Kapıya içerik yönünden katkıyı, bilgi güvenliği ile ilgilenen her kişi ve kurum yapabilmektedir. Kapının bilgi güvenliği ile ilgili ihtiyacı olan bilgi birikimini oluşturmak adına çok önemli bir işlevi yerine getirmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, bilgi güvenliği ile ilgilenen kamu kurumu çalışanlarının doğrudan bilgi alış verişi yapabilecekleri e-posta listeleri gibi daha interaktif ortamların sağlanması da önemli amaçlardan birisidir.

www.bilgimikoruyorum.org.tr

Bilgimi Koruyorum E-Öğrenme Projesi, Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında TÜBİTAK-BİLGEM-SGE tarafından gerçekleştirilmiş bir sosyal sorumluluk projesidir. Sitede, herkesin erişebileceği temel bilgi güvenliği bilinçlendirme eğitimi sunulmaktadır.

Devam eden çalışmalar:

Artan tehditler ve siber güvenliğin giderek önem kazanması dolayısıyla hem 65. Hükümet Programı 2016 Eylem Planı’nda hem de 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda siber güvenliğe, siber suçlarla mücadeleye ve bu yöndeki farkındalığın artırılmasına özel vurgu yapılmıştır.