Fransa

Son güncelleme: 2017-03-24

Fransa, Birleşmiş Milletler e-Devlet Endeksinde, 2016 yılında 10. sırada yerini almıştır.

Avrupa’nın batı bölgesinde yer alan Fransa Avrupa Birliği’nde merkezi role sahip gelişmiş bir ülkedir. Yaklaşık 640 bin km2 yüz ölçümü ve 66 milyon nüfusu ile idari yapısı ve coğrafi olarak Türkiye’ye benzemektedir.

Fransa hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 
Fransa dijital devlet çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler için alt başlıkları inceleyiniz.

Fransa’da e-Devlet ve kamusal modernizasyon çalışmalarının kamusal itici gücünü “Kamusal tasarrufu çevreleyen kanuni düzenlemeler ve politikaların değerlendirilmesi” girişimi oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanlığı şemsiyesi altında tüm merkezi idareyi ilgilendirmekte ve bağlayıcıdır.

e-Devlet ile ilgili çalışmaların ana koordinasyonu Kamu Hizmetleri Modernizasyonu Genel Müdürlüğü (SGMAP) tarafından yürütülmektedir. Bu genel müdürlük Başbakanlık altında olmakla birlikte yürürlükte olan stratejinin sahibi Ekonomi, Endüstri ve Dijital Sektör Bakanlığı olduğu için özellikle bu bakanlığın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda faaliyet yürütülmektedir. SGMAP faaliyetleri dolayısıyla hem Bakanlığa hem de Devlet Reformundan Sorumlu Devlet Bakanı’na karşı sorumlu bir genel müdürlüktür.

Sorumlu bakanlık dışında e-Devlet stratejileri belirlemede katkı sağlayan kuruluşlardan biri de özel sektör temsilcilerinin oluşturduğu Ulusal Dijital Konseyi’dir. Ulusal Dijital Konseyi’nin görüşleri strateji belirleme sürecinde dikkate alınmaktadır. Fransa’da Kamu-Özel Sektör işbirliğinin ön planda olduğu görülmektedir.

Fransa’daki e-Devlet politika belirleme sürecine tarihsel olarak bakıldığında ise, idari olarak Türkiye’ye en çok benzeyen ülkelerden biri olan Fransa’da, e-Devlet politika belirleme süreci, 2012 yılı sonuna kadar Cumhurbaşkanı başkanlığında Kamu Politikaları Modernizasyonu Konseyi tarafından yürütülmüştür. Konsey, e-Devlet, kamu reformu, yasal sadeleştirme ve hizmet kalitesi konularında toplanmaktadır. Devlet Reformu ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı, Konseye raportörlük yapmaktadır. Alınan kararlar maddeleştirilip Bakanlık tarafından yönlendirilmektedir. Bu dönemde genel olarak e-Devlet çalışmaları kamu reformu şemsiyesi altında değerlendirilmiştir. Başbakanlığın kamu reform çalışmalarına olan desteği ön plandadır. Bu çerçevede 2012 yılı sonuna kadar, Devlet Reformu ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı altında yer alan Devlet Modernizasyonu Genel Müdürlüğü (DGME) bürokratik sahipliği üstlenmiştir. Kamu-özel işbirliği ve görevlendirme yetkisiyle genel koordinasyon, yürütme ve kurumlara danışmanlık yapmaktadır. Başbakanlığa bağlı olarak 2011 yılında kurulan Devlet BİT Sistemleri Başkanlığı (DISIC) ise, kamu CIO makamıdır. Kamunun ihtiyaç duyduğu teknik danışmanlık ve ortak altyapı proje sorumluluğunu üstlenmiştir. 2012 Ekim ayında DGME ve DISIC birimleri Kamu Hizmetleri Modernizasyonu Genel Müdürlüğü (SGMAP) altında birleştirilmiştir.

Açık Veri odaklı yaklaşım Fransa’da yakın zamanda en önemli kamusal girişimdir. Kamusal büyük veri (big data), kamu bulutu, veri güvenliği ve yönetimi için daha nitelikli kamusal teknik birikim ihtiyacı değişimin ana sebepleri olmuştur. 2014 yılında Avrupa’da ilk defa Veri Üst Yöneticisi (CDO) pozisyonu oluşturulmuştur. SGMAP altında yer alan ve veri odaklı çalışmalardan sorumlu olan Etalab’ın başkanı bu pozisyona atanmıştır.

Doğrudan e-Devlet ismi altında bir stratejinin olmadığı Fransa’da bilgi ekonomisi şemsiyesi altıda yol haritası belirlenmiştir. e-Devlet için eylem planı kapsamında detaylı bilgiye ulaşılamamıştır. 2013 yılında yürürlüğe giren “Roadmap for the Digital Economy” isimli strateji ile 3 ana başlık altında Fransa’da çalışmalara yön verilmiştir. Bu ana başlıklar aşağıda verilmiştir:

  • Gençliğe fırsatlar yaratılmas,
  • Rekabetin güçlendirilmesi
  • Toplumsal değerlerin desteklenmesi

Fransa’daki ortak altyapılar ve teknolojilere dair bilgi aşağıda verilmektedir:

  • Bakanlıklar arasında güvenli veri paylaşımı için Bakanlıklar arası kapalı ağ altyapı olan RIE (Interministerial Network of the State) Böylece daha iyi ağ performansı, daha iyi güvenlik ve maliyetlerde azalma sağlanmıştır.
  • Devlet kurumları arasında “çok gizli bilgi” paylaşımı yapılması için oluşturulan ISIS adı verilen kurum içi ağ mevcuttur.
  • “France Connect” isimli tek oturum açma (SSO) altyapısı 2015 yılı içerisinde kurulmaktadır. Bu altyapı ile tüm elektronik kimlik doğrulama işlemlerinin tek merkezden sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedefin aynı zamanda Avrupa Birliği direktifi eIDAS’ın üye ülkeler arasında kimlik doğrulama sistemleri arasında birlikte çalışabilirliğin tesisi için gerekli olduğu belirtilmiştir.
  • Yeni dijital kamu hizmetlerinin oluşturulmasını destekleyen Devlet Platformu oluşturulmuştur. Bu platformun temel prensipleri verinin kamu kurumları tarafından API yoluyla açılması, kurumlar arası veri akışının sağlanması ve France Connect üzerinden kullanıcıların akış kontrolü yapabilmesidir.
  • Fransa’daki tüm kamu idarelerinin kullanımı için “Admisource” adıyla açık kaynak kodlu yazılım havuzu ve işbirlikçi yazılım geliştirme platformu oluşturulmuştur. Daha sonra bu platform Adullact.Net ile birleştirilmiştir.
  • Elektronik hizmetler ortak bir elektronik imza çözümü ile desteklenen service-public.fr portali üzerinden vatandaşlara ve işletmelere çevrimiçi olarak sunulmuştur. Bu nedenle, sadece yetkili Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (CSP) tarafından sağlanan elektronik sertifikalar devlet ile vatandaş ve işletmelerin çevrimiçi etkileşimleri için uygundur.
  • Güvenli e-imza altyapısına dayanan Elektronik Kimlik Kartı (e-ID) uygulaması devreye alınmıştır. Böylece siber suçlarla mücadele ve vatandaşın kamusal karar alma süreçlerine katılımı sağlanmıştır.

RAPOR TARİHİ İÇERİĞİ
Fransa e-Devlet Raporu (EU Factsheet) 2016

Fransa’da özellikle son yıllarda katılımcılık ve açık veri odaklı yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Tüm kamu internet sitelerinde bu eğilimi gözlemlemek mümkündür. Fransa, aynı zamanda, kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılım tercihinin en belirgin olduğu ülkelerden biridir. Bu yönde devlet desteği siyasi ve idari düzeyde belirgin bir şekilde görülmektedir. Kurumlarda gereken teknoloji birikiminin artmasına paralel olarak teknik destek için merkezi koordinasyonun arttırıldığı görülmektedir. Ulusal düzeyde Veri Üst Yöneticisi (CDO) pozisyonunun ilk belirlendiği Avrupa ülkesi olmuştur.

Kaynak Bağlantı Açıklama
Fransa Başbakanlık Ofisi http://www.elysee.fr Başbakanlık resmi internet sitesi
Kamu Hizmetleri Modernizasyonu Genel Müdürlüğü (SGMAP) http://www.modernisation.gouv.fr/en Teknik danışmanlık ve politika araştırmaları kurumu resmi internet sitesi
Ulusal İnternet Ana Kapısı http://www.gouvernement.fr Kamu, özel, kültürel konularda tek nokta eşim sağlayan resmi internet sitesi