Güncel Bilgi Sunma

Türkiye’de e-katılım alanında yürütülen faaliyetler internet teknolojileri aracılığıyla güncel bilgi sunma, şikayet ve öneri kabul etme vb. geri bildirim alma ve karar verme süreçlerine dahil olma şeklinde sıralanabilir.

Güncel Bilgi Sunma

Siyasi Temsilciler Hakkında Güncel Bilgi Sunumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) internet sitesi üzerinden milletvekillerinin iletişim bilgileri (adres, telefon, fax ve e-posta bilgileri) yayınlanmaktadır. Aynı zamanda Meclis gündemine taşınan tüm kanun çalışmaları site üzerinden erişilebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı internet sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı hakkında bilgiler, güncel faaliyet planı ve konuşma metinleri yayınlanmaktadır. Site üzerinde Cumhurbaşkanının bulunduğu yerler harita üzerinden de görülebilmektedir.

Başbakanlık internet sitesi üzerinden Başbakan ve Bakanlar Kurulu hakkında güncel bilgiler ve faaliyet duyuruları yayınlanmaktadır.

Kamu Kurumları Hakkında Güncel Bilgi Sunumu

Kamu kurumları genel olarak kurumsal internet siteleri üzerinden yönetim yapısı, politikalar, güncel duyurular, ilanlar ve faaliyetlerine yönelik güncel bilgi sunmaktadır. 17.03.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin faaliyet raporları hazırlanmakta, ilgili idarelere verilmekte ve kamuoyuna açıklanmaktadır.

Tüm kamu kurumları hakkında genel bilgi sahibi olmak adına Başbakanlık KAYSIS uygulaması ile kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurlar mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlanmaktadır.