TÜBİTAK BİLGEM YTE

Tarihçe

2005 yılında TÜBİTAK-UEKAE Tasarım ve Geliştirme Mühendisliği Bölümü’nün altında çalışmalarına başlayan G222 Birimi, 2010 yılında TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE altında Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü olarak tekrar yapılanmıştır ve 2012 yılında kamu yazılım geliştirme alanında görev yapmak üzere TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE’den ayrılarak TÜBİTAK-BİLGEM’e bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) adıyla enstitü haline getirilmiştir.

Hizmetler

TÜBİTAK BİLGEM YTE kurulduğu günden bu yana, bilgi toplumunun bir parçası olarak kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal ve ulusal seviyede bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmaları ve hizmet kalitesi yüksek, etkili, verimli ve şeffaf bir şekilde faaliyet göstermeleri amacıyla dijital dönüşüm ve Ar-Ge kapsamlı bilişim hizmetleri sunmaktadır.

Türkiye’nin tek CMMI Seviye 4 akreditasyonuna sahip kurumu olan YTE, The Open Group konsorsiyomu üyesidir.

Vizyon ve Hedefler

Vizyonu, “dijital dönüşüm politikalarının etkin bir şekilde uygulaması amacıyla bilişim ekosisteminin gelişmesine katkı veren ve ülkemizi referans noktası haline getiren öncü araştırma enstitüsü haline gelmek” olan YTE’nin hedefleri:

  • Bilişim ekosisteminde ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla rehber ile referans modelleri geliştirmek ve rehberliğini sunmak,
  • Kurumsal ve ulusal seviyede dijital dönüşüm ihtiyaçları kurumsal mimari perspektifiyle tanımlamak ve inovatif yaklaşımlarla çözümleri planlamak,
  • Ulusal d-devlet politikalarında yer alan stratejik, kritik ve Ar Ge içerikli dijital dönüşüm projelerini yürütmek,
  • Uluslararası dijital eğilimler ve gelişmeler takip edilerek yeni teknoloji alanlarında kapasite geliştirmek,
  • Kamu ve özel sektördeki dijital dönüşüm çalışmalarının performans ve kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla politika araştırmaları yapmak ve planlama faaliyetlerine destek olmaktır.