İngiltere

Son güncelleme: 2017-03-24

İngiltere, Birleşmiş Milletler e-Devlet Endeksinde, 2016 yılında 1. sırada yerini almıştır.

Avrupa’nın kuzey batı bölgesinde yer alan İngiltere, yaklaşık 65 milyon nüfusu ve 250 bin km2 yüzölçümü ile Türkiye’nin yaklaşık 1/3 yüzölçümüne sahip bir ada ülkesidir. 

İngiltere hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 
İngiltere dijital devlet çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler için alt başlıkları inceleyiniz.

Tüm e-Devlet çalışmaları, Bakanlar Kurulu adına Verimlilik ve Reform Grubu tarafından koordine edilmektedir. Bu grupta öne çıkan bakanlıklar Bakan düzeyinde temsil edilmektedir.

Kabine Ofisine bağlı olarak, Kamu Dijital Hizmeti (Government Digital Service, GDS) isimli birim oluşturulmuştur. Bu birim başta “gov.uk” portalinin geliştirilmesi başta olmak üzere kamu kurumlarına yönelik temel e-Devlet referansları ortaya koymaktadır. İngiltere’de önceki dönemlerde mevcut CIO pozisyonları yerine daha farklı bir yapılanmaya gidilmiştir. Mevcut durumda e-Devlet çalışmalarından sorumlu üst düzey sorumlu olarak Veri Üst Yöneticisi (CDO) tayin edilmiştir. Bu pozisyon aynı zamanda GDS bölümünün de başıdır.

2012 içerisinde Dijital Liderler Ağı (Digital Leaders Network) oluşturulmuştur. Bu ağ tüm büyük kurumların Dijital Liderlerinden oluşmakta ve GDS sekretaryasında faaliyet göstermektedir. Bu pozisyonun ana görevi kullanıcıların kurumlara yönelik çevrimiçi deneyimini en üst kaliteye çıkarmaktır. Merkezi e-Devlet yaklaşımları için genel koordinasyon bu pozisyonlar üzerinden sağlanmaktadır.

Aralık 2012 içerisinde İngiltere’de Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) pozisyonu oluşturulmuştur. CTO pozisyonu GDS’e bağlıdır. Kurumlardaki CTO’lar alanında uzman kurum temsilcileridir. Proje ve teknoloji danışmanlığı yapmaktadırlar.

İngiltere’nin e-Devlet ile ilgili politikasının kapsamını belirleyen ve 2012 yılında yayınlanan Sivil Hizmetler Reformu isimli belirgin bir üst strateji mevcuttur. Bu reform planı genel olarak kamu modernizasyonunu hedefleyen bir üst belge niteliğindedir.

İngiltere’nin güncel e-Devlet stratejisi Kamu Dönüşümü Stratejisi (Government Transformation Strategy) 2017-2020 yılları arası için yayınlanmıştır. Strateji 5 temel hedef üzerine teşkil edilmiştir:

  • Dünya standartlarında dijital hizmetlerin sunumuna ve kamu işleyişinin dönüşümüne devam etmek
  • Toplum ve liderler arasında doğru becerilerin ve kültürün geliştirmek
  • Kamu çalışanlarının daha verimli çalışabilmesi için daha iyi iş araçları ve süreçleri oluşturmak
  • Verinin daha iyi kullanımı sağlamak
  • Ortak paylaşımlı platformlarının geliştirilmesi, işletilmesi ve kullanımını sağlamak

İngitere’nin bir önceki e-Devlet ile ilgili politikası 2012 yılında yayınlanan Kamu Dijital Stratejisi (Government Digital Strategy) ile belirlenmiştir. Strateji, Sivil Hizmetler Reformunu esas alarak hazırlanmıştır. Eylem Planı 2013 yılında güncellenmiştir.

Tamamlayıcı bir strateji olarak 2014 Aralık ayında Kamu Dijital Katılım Stratejisi (Government Digital Inclusion Strategy) yürürlüğe girmiştir.

Kamu Dijital Stratejisi temel olarak merkezi idarelerin sunduğu hizmetlerin kullanıcı odaklı ve kolay olması sayesinde elektronik hizmeti kullanabilecek tüm bireylerin elektronik hizmeti tercih edeceği ve elektronik hizmeti kullanamayacak bireylerinde dışlanmadığı bir amaç ortaya koymaktadır. Tüm strateji ve eylemler “digital by default” olarak isimlendirilen bu yaklaşım çerçevesinde belirlenmiştir. Strateji belgesinde 16 eylem tanımlıdır.

Strateji belgesi interaktif olarak internet üzerinde paylaşılacak şekilde internet sayfası olarak hazırlanmıştır. 

İngiltere’de ortak altyapı ve yeni teknolojiler adına yapılan çalışmalar ve mevcut durum aşağıda verilmiştir:

  • İngiltere’de vatandaşlara yönelik tekil kimlik numarası mevcut değildir. Bu yüzden farklı kaynaklarca verilen kimlik numaralarının entegrasyonu için çalışmalar yürütülmektedir.
  • İngiltere kamu bulutu projesini stratejik öncelik olarak ilk başlatan ülkelerdendir. Geliştirilmekte olan kamu bulutu üzerinden farklı firmalara ait kurumsal otomasyon hizmetleri sunulmaktadır. G-Cloud isimli bu platformda yer alan firmalar ile çerçeve antlaşma yapılmıştır. Bu sayede isteyen kurumlar kolay bir prosedür sonrasında bu projelerden yararlanabilmektedirler.
  • Merkezi yönetim kurumları ile diğer devlet birimlerini bağlayan güvenli bir devlet ağı (GCF) oluşturulmuştur. İnternete güvenli bir bağlantı sağlamaktadır. Bu yapı dönemsel olarak yenilenmektedir.
  • Devletin güvenli ve etkili olarak servis sunmasını ve birlikte çalışabilirliği sağlayan yüksek performanslı Kamu Hizmetleri Ağı (PSN) oluşturulmuştur. Bu ağ şu anda merkezi hükümet departmanları ile İngiltere, İskoçya ve Galler’deki her yerel otorite ve konsey de dahil olmak üzere 600 birimi birbirine bağlamaktadır.
  • “Government Gateway” adı verilen güvenli e-Devlet işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ana kimlik doğrulama platformu, kayıt ve yetkilendirme motoru bulunmaktadır.

Kurumların yeni bir proje geliştirirken referans almaları gereken dokümanlar mevcuttur. Bu anlamda en ön plana çıkan kaynak olan Devlet Hizmetleri Tasarımı El Kitabı (Government Service Design Manual) isimli çalışma bu amaçla hazırlanmış ve çevrimiçi olarak sürekli güncellenen bir yapıya sahiptir.  Kamu Hizmetleri Tasarımı El Kitabı içerisinde içerik tasarımcıları, yazılımcılar, yöneticiler, altyapı sorumluları gibi farklı kullanıcı tipleri için kılavuz ve kaynaklar hazırlanmıştır.

Hazırlanan el kitabı ve içerisindeki bilgiler tavsiye niteliğindedir. Ancak referans alınması zorunlu başlıklarda mevcuttur. Örneğin, “Digital by Default Service Standard” isimli standardın tüm kurumlar tarafından karşılanması beklenmektedir. Standart içerisinde örnekleriyle açıklanmış 18 kriter söz konusudur.

RAPOR TARİHİ İÇERİĞİ
Kamu Dijital Stratejisi (2012-2016) 2012
Kamu Dönüşüm Stratejisi (2017-2020) 2017
İngiltere Dijital Stratejisi (2017) 2017
İngiltere e-Devlet Raporu (EU Factsheet) 2016

İngiltere’de özellikle son yıllarda açık veri odaklı ve kamu verisinin paylaşımı odaklı yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Son 3 yıl içerisinde e-Devlet organizasyonu için önemli değişiklikler gerçekleştirmişlerdir. Geçmiş yıllarda e-Devlet için gerekli teknik destek için büyük hizmet alımı projeleri yürütüldüğü ve sayısız başarısızlıkların görüldüğü ülkede yeni yaklaşımda kurum içerisinde yetkin takımların oluşturulması yönünde hedefler ortaya konulduğu görülmektedir. Kurumlarda gereken teknoloji birikiminin artmasına paralel olarak teknik destek için merkezi koordinasyonun özellikle dijital hizmetler standartları doğrultusunda arttırıldığı görülmektedir.

Kaynak Bağlantı Açıklama
İngiltere Başbakanlık Ofisi https://www.gov.uk/government/organisations Başbakanlık resmi internet sitesi
Kamu Dijital Hizmetleri (GDS) https://www.gov.uk/government/organisations/government-digital-service Teknik danışmanlık ve politika araştırmaları kurumu resmi internet sitesi
Ulusal İnternet Ana Kapısı https://www.gov.uk/ Kamu, özel, kültürel konularda tek nokta eşim sağlayan resmi internet sitesi