İstatistikler

Türkiye’de e-Devlet çalışmalarına yönelik süreklilik arz eden istatistiki değerlendirme çalışmaları ulusal istatistik kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yerine getirilmektedir. TÜİK, mevcut durumda bilgi toplumu olma hedefi doğrultusunda vatandaş ve tüzel kişiliklerin bilişim teknolojileri kullanım eğilimlerini ölçümlemektedir. TÜİK Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmaları için yapılan çalışma başlıkları aşağıda verilmiştir:

İlk kez 2005 yılında gerçekleştirilen bilişim teknolojileri kullanım araştırması 2007 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilmektedir. Bu anketlerde erişim ve kullanıma yönelik temel sorular mevcuttur.

 TÜİK tarafından ölçümü yapılan bir diğer başlık ise Yaşam Memnuniyeti Anketi kapsamında “elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet”tir.

TÜİK’in çalışmalarına ek olarak Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından bilgi toplumu alanında uygulanan strateji ve eylem planlarının sonuçlarının takip edilebilmesi amacıyla Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını hazırlanmaktadır.