ITU Çalışmaları

ITU tarafından her yıl Bilgi Toplumunun Ölçülmesi isimli bir rapor yayınlanmaktadır [Ref]. Bu raporda ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım düzeyleri hakkında kıyaslamalı analizler paylaşılmaktadır. Bilgi toplumu olma yolunda altyapı ve teknolojilere yönelik en çok referans gösterilen endeks çalışmasıdır.

BİT Gelişmişlik Endeksi (ICT Development Index -IDI-) isimli çalışma 3 ana başlık altında hazırlanmaktadır:

  • BİT Erişim (ICT Access)
  • BİT Kullanım (ICT Use)
  • BİT Beceriler (ICT Skills)

Buna ek olarak ITU, 2009 yılında e-Devlet Gerçekleştirme Kiti – Hazır Olma Durumu Değerlendirme Çerçevesi hazırlanmıştır [Ref]. Bu çerçeve e-Devlet çalışmalarının tamamını kapsayacak modüller içermektedir. Ülkeler, bu modelde yere alan modülleri kullanarak mevcut durumlarını değerlendirebilmekte ve ulusal kalkınma stratejileri ve hazır olma durumlarına göre eylemlerini önceliklendirebilmektedir.

ITU e-Devlet Gerçekleştirme Kiti – Hazır Olma Durumu Değerlendirme Çerçevesi [Ref]