KABİT Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Teklif Hazırlama Rehberinin İyileştirilmesi