Erişilebilirlik İlkeleri

Geliştirilen KAMİS Rehberi; “İnternet Sitelerinde Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Rehberi”, “Kullanılabilirlik İlkeleri Rehberi”, “Erişilebilirlik İlkeleri Rehberi” ve “Kamu İnternet Siteleri Mevzuat Bilgileri Rehberi” ve ”Teknoloji Rehberi” olmak üzere 5 ayrı alt rehbere ayrılarak kamu kurumlarının hizmetine sunulmuştur.

KAMİS Rehberi’nin bu alt rehberinde; WCAG 2.1 (Web İçeriği Erişilebilirlik Standartları ve Kriteri) standartları kapsamında internet sitelerinin erişilebilir olması için sağlanması gereken başarı kriterlerini açıklamaktadır.

Rehberde ilkeler; Açıklama, Örnek ve Referanslar başlıkları altında açıklanmıştır. Ayrıca, ilkeler düzeylerine göre kategoriler halinde gruplandırılmıştır.

  • İlke bölümünde, ilgili başlığı özetleyen açıklayıcı bir cümle bulunmaktadır.
  • Açıklama bölümünde, ilkenin daha kolay anlaşılması için gerekli ifadeleri yer almaktadır.
  • Referanslar bölümünde TS EN ISO 9241-151 ve WCAG 2.1 standartlarında karşılık gelen kriter numaraları verilmektedir.
  • Örnek bölümünde, ilkeye yönelik kamu kurumlarının internet sitelerinden olumlu ve / veya olumsuz örneklere yer verilmektedir.

WCAG 2.1 kılavuzunda yer alan ve 30 kriterden oluşan A Düzeyi ilkeler, temel seviyede yerine getirilmesi beklenen standartları kapsamaktadır. A düzeyi ilkeler yerine getirilmediği takdirde, engelli kullanıcıların büyük çoğunluğunun internet sitesi içerilerinden ve sunulan hizmetlerden etkili ve verimli bir şekilde yararlanması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, kurum internet siteleri geliştirilirken bu bölümde ele alınan 30 ilkenin yerine getirilmesi beklenmektedir.

WCAG 2.1 kılavuzunda yer alan ve 20 kriterden oluşan AA Düzeyi ilkeler, yerine getirilmesi tavsiye edilen standartları kapsamaktadır. AA düzeyine ulaşmak için, internet sitelerinin hem A düzeyi hem de AA düzeyi ilkelerin tamamına uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. AA düzeyi ilkeler yerine getirilmediğinde, engelli kullanıcıların büyük çoğunluğunun internet sitesi içerilerinden ve sunulan hizmetlerden etkili ve verimli bir şekilde yararlanması zorlaşacaktır. Bu nedenle, kurum internet siteleri geliştirilirken bu bölümde ele alınan 20 ilkenin yerine getirilmesi tavsiye edilmektedir.

WCAG 2.1 kılavuzunda yer alan ve 28 kriterden oluşan AAA Düzeyi ilkeler, yerine getirilmesi ideal olan standartları kapsamaktadır. AAA düzeyine ulaşmak için, internet sitelerinin A, AA ve AAA düzeyi ilkelerin tamamına uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. AAA düzeyi ilkeler yerine getirildiğinde, engelli kullanıcıların büyük çoğunluğunun internet sitesi içerilerinden ve sunulan hizmetlerden etkili ve verimli bir şekilde yararlanması kolaylaştırılacaktır. Bu nedenle, kurum internet siteleri geliştirilirken bu bölümde ele alınan 28 ilkenin yerine getirilmesi ideal olarak kabul edilmektedir.