Başlıklar

İlke

Zamana bağlı içeriklerin güncel olduğundan emin olunmalı, yeni eklenen içeriklerin kullanıcıların dikkatini çekecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Açıklama

Zamanla eskiyen, güncelliğini yitiren içeriklerin düzenli olarak güncellenmesi, kullanıcılara yanlış bilgi sunulmaması açısından önemlidir. Güncel olmayan bilgilerden doğacak sorunlar, kurum imajını olumsuz etkileyecektir. Belirgin olmayan, kullanıcıların dikkatini çekmeyecek bir alana yerleştirilen güncel veya yeni bilgiler ise gözden kaçabilecektir.

Yönergeler
 • Kullanıcıların yeni eklenen içerikleri algılamasını kolaylaştırmak amacıyla yeni içerikler diğerlerinden daha belirgin bir şekilde yerleştirilmeli ve tasarlanmalıdır.
 • Sayfada gereğinden fazla sayıda “yeni”, “güncel” ve “önemli” içeriğin belirgin hale getirilmesi, kullanıcıların dikkatini çekmek için etkili olmayacağından, bundan kaçınılmalıdır.
 • Güncelleme yapılması, operasyon ve insan kaynağı bakımından sıkıntı olabilecek kurumlarda güncel bilgilerin sunulduğu bir kurgudan kaçınılmalıdır.
Referanslar
 • ISO 9241-151 / 7.2.4 – Keeping content up to date
 • ISO 9241-151 / 9.3.4 – Recognising new content
Faydalı Kaynaklar
Önem Derecesi
Örnek
İlke

İnternet sitesi oluşturulurken, her sayfa için tanımlayıcı, kısa ve anlamlı başlıklar tercih edilmelidir.

Açıklama

Sayfa başlıkları, internet sitesi görüntülendiğinde tarayıcının en üst kısmında yer alan metni ifade etmektedir. İnternet sayfalarında tanımlayıcı, kısa başlıkların kullanılması hem kullanıcıların site içinde dolaşımını kolaylaştırmakta hem de arama motorları tarafından kullanıldığı için sayfanın, arama sonuçlarında daha üst sıralarda çıkmasına ve kullanıcılar için tıklanabilir bir sonuç olmasına yardımcı olmaktadır.

Yönergeler
 • Site içindeki tüm sayfalarda aynı başlıkların kullanılmasından kaçınılmalı, her sayfaya özel ve sayfa içeriğini tanımlayıcı bir başlık seçilmelidir.
 • Başlık, sayfa içeriği ile uyumlu olmalı; aynı site içindeki farklı sayfaların başlıkları tutarlı olacak şekilde isimlendirilmelidir.
 • İnternet sayfası yer imi olarak kaydedilirken sayfa başlığı kullanıldığı için sayfalara başlık verirken çok uzun isimlerden kaçınılmalı, kısa ve anlaşılır ifadeler seçilmelidir.
 • Arama motorları açısından önemli olan anahtar kelimelere / ifadelere, sayfa başlığında da yer verilmelidir. Anahtar ifadeler mümkünse başlığın en ön kısmında kullanılmalıdır.
 • Kurum adı başlığın önüne alınmamalıdır. Pencere araç çubuğuna küçültüldüğünde ya da sekme olarak görüntülendiğinde bu başlığın ilk kısımları görüntüleneceği için ayırt edici nitelikte metin kullanılması uygundur.
 • Sayfa başlığında özel karakterler ve bağlaçlar kullanılmamalıdır.
Referanslar
 • ISO 9241-151 / 9.3.1 – General page information
 • ISO 9241-151 / 9.4.16 – Page titles as bookmarks
Faydalı Kaynaklar
Önem Derecesi
Örnek
İlke

Kategori başlıkları, kategori içerisindeki bilgileri ve öğeleri açık ve anlaşılır bir şekilde yansıtmalıdır.

Açıklama

Kategori başlıklarında kullanılan ifadelerin internet sitesinin hedef kitle kullanıcılarının kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta olmadığı durumlarda, kullanıcılar anlamak için ek çaba sarf etmek zorunda kalmaktadır. Çok genel veya anlaşılması güç ifadeler, kullanıcıların dikkatlerini toplayarak okumalarını gerektirdiği için olumsuz algılanacaktır.

Yönergeler
 • Kategori başlıkları sitenin hedef kitlesinin anlayabileceği açıklıkta olmalıdır.
 • Kategori başlıkları, kategorinin içeriğine uygun isimlendirilmelidir.
Referanslar
Faydalı Kaynaklar
Önem Derecesi
Örnek
İlke

Sayfa içinde verilen başlıkların açık, kendine özgü ve tanımlayıcı olmasına dikkat edilmelidir.

Açıklama

Başlıkların içeriklerden çok daha fazla defa okunduğu bilinmelidir. Sayfalarımızın içerisine çok değerli ve kullanıcılar açısından çok faydalı bilgiler koymuş olabiliriz. Ancak kullanıcıların tıklamadığı ve dolayısıyla göremediği bir sayfa boşuna sarf edilmiş emek olarak değerlendirilebilir. Kullanıcıların dikkatini çekmeyen başlıklar sayfaların okunmamasına, gözden kaçmasına neden olacaktır.

Yönergeler
 • Sayfa içi başlıklar, kullanıcıları sayfa yapısı ve organizasyonu hakkında bilgilendirecek ve onları doğru yönlendirecek ipuçları içermelidir.
 • Sayfa içi başlıklar bütün sayfalarda tutarlı (Örn. Renk, yazı tipi, yerleşim vb.) olacak şekilde tasarlanmalıdır.
 • Sayfa içi başlıkların ifadeleri, içerikleri ile ilgili güçlü bir ipucu vermelidir.
 • Kullanıcılar için faydalı olduğu mesajını veren başlıklar seçilmelidir.
 • Kullanıcılar açısından soru soran başlıklardan daha çekici bir başlık türü olmadığı bilinmelidir.
 • Açıklayıcı ve anlaşılır başlıklar içeren internet sayfaları, kullanıcıların kendisi için gerekli olmayan bilgileri okuyarak zaman kaybetmesini de engellediğinden dolayı başlıklar sayfa içeriğini sınıflandırmalı, kullanıcıların aradığı içeriğe ulaşmasını kolaylaştırmalıdır.
 • Başlığın altında gerekli görüldüğü takdirde bu bölümde neler yapıldığını anlatan kısa cümle eklenmelidir.
Referanslar
 • ISO 9241-151 / 9.3.3 – Placing title information consistently
Faydalı Kaynaklar
Önem Derecesi
Örnek