Teknik ve Altyapısal Etkenler

İlke

İnternet siteleri geliştirilirken yaygın olarak kullanılan teknoloji standartları göz önünde bulundurulmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinin yaygın olarak kullanılan teknoloji standartlarına uygun bir şekilde tasarlanması beklenmektedir. HTML5, CSS gibi yardımcı teknolojiler (assistive technologies) ve kullanıcı ajanları (user agent) ile uyumlu çalışabilecek standartların göz önünde bulundurulması sitenin kullanılabilirliği ve erişilebilirliği açısından önemlidir.

Yönergeler
  • İnternet siteleri değişen teknolojilere uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
  • Tarayıcıya özgü ya da yaygın kullanımı ve desteği olmayan teknolojileri barındıran içerik gösterim bileşenleri kullanılmamalıdır.
  • Sitenin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacağı için basit ve yalın teknolojiler tercih edilmelidir.
  • Ücretli çözümler yerine güvenliği yetkili kurumlarca teyit edilmiş açık kaynaklı çözümlerin tercih edilmesi önerilmektedir.
Referanslar
  • ISO 9241-151 / 10.6 – Using generally accepted technologies and standards
  • ISO 9241-151 / 10.8 – Making Web user interfaces robust
  • ISO 9241-151 / 10.10 – Making the user interface of embedded objects usable and accessible
Faydalı Kaynaklar
Önem Derecesi
Örnek