Kamu Bilişim Personeli

Kamu kurumlarında e-Devlet çalışmalarının artan öneminin bir diğer göstergesi de artan uzman bilişim personeli sayısıdır. 2008 yılında başlatılan sözleşmeli bilişim personeli uygulaması ile temininde güçlük çekilen bilişim uzmanlarının piyasa koşullarına uygun istihdamı sağlanmaktadır.

Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel şirketler ile işbirliği içerisinde kamu yöneticilerine yönelik dönemsel farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir. Ancak, bu farkındalık programların sürekliliğini ve etkinliğini destekleyecek bir yapılanma söz konusu değildir. Ayrıca, süreklilik arz etmemek ile birlikte kurumlar tarafından çeşitli konularda kapasite geliştirme programları yürütülmektedir. Bu programlar kurumların kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.

Özel sektörde CIO pozisyonları ve bu pozisyonlara yönelik kapasite geliştirme programları mevcut olup Kamu Bilişim Üst Yöneticiliği (GCIO) yetkinliklerinin kazandırılmasına yönelik sürekli ve bütüncül bir program mevcut değildir.

Devam eden çalışmalar:

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “61. Kamu Bilişim Personeli İstihdamının Düzenlenmesi” eylemi ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E1.2.1-e-Devlet Çalışmalarında Görev Alan İnsan Kaynağı İçin Politikaların Oluşturulması” eylemi doğrultusunda, kamu kurumlarının e-devlet projesi hazırlama ve yönetme kapasiteleri geliştirilecek, kurumlardaki bilgi işlem birimlerinin yetkinliklerinin gelişmesi sağlanacak, kamu bilişim personelinin özlük hakları iyileştirilecek, bilişim uzmanlığı kadrosu ihdas edilecektir. Uzman memur statüsünde bilişim personelinin istihdamı ve alan yetkinliklerin standardizasyonuna yönelik mevzuat çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte e-Devlet projeleri için süreklilik arz eden bir personel yapısı oluşturulabilecektir.