Kurumlarüstü Yönetim

Türkiye’de e-Devlet politikalarının oluşturulması ve icrası UDHB sorumluluğunda olup, yaygın kabul edilen anlamında Kamu Bilişim Üst Yöneticisi (GCIO[1]) için özelleşmiş bir pozisyon mevcut değildir. Türkiye’de kamu idaresi yönetim şekli olarak CIO ve benzeri pozisyonlar ihtiva etmemektedir. Bununla birlikte, mevcut durumda UDHB Haberleşme Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı ve Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı nezdinde GCIO rolüne yönelik sorumluluklar icra edilmektedir. Bu makamların yetkileri teşkilat Kanununda belirtilmiştir.

Geçmiş dönemde, Bakan düzeyinde temsiliyet ile e-Dönüşüm İcra Kurulu ve bu kurul altında strateji geliştirme ve bilgi işlem birimi yöneticilerinden oluşan Dönüşüm Liderleri yapısı oluşturulmuştur. Ancak 2011 sonrasında benzer nitelikte kurumsal bir koordinasyon mekanizması işletilememiştir.

e-Devlet organizasyon modelinin, güncel gelişmeler doğrultusunda, oluşturulması ve sorumlulukların netleştirilmesinin, Türkiye’de öncelikli bir ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. 2013/102 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Kararı ile e-Devlet çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik yeni organizasyon modelinin geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu yönde çalışmalar UDHB koordinasyonunda devam etmektedir.

[1] Government Chief Information Officer