Malezya

Son güncelleme: 2017-03-24

Malezya, Birleşmiş Milletler e-Devlet Endeksinde, 2016 yılında 60. sırada yerini almıştır.

Malezya, Malay Yarımadası ve Doğu Malezya olmak iki parçadan oluşan bir Güney Doğu Asya ülkesidir. Malezya, e-Devlet çalışmalarında dünyadaki öncü ülkelerden biri olup, özellikle devlet destekli BİT politikalarıyla teknoloji üretimi ve kullanımında saygın bir ülke konumuna sahip olmuştur.

Malezya hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 
Malezya dijital devlet çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler için alt başlıkları inceleyiniz.

Başbakanlığa bağlı bir birim olan MAMPU (Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit) tarafından genel olarak dijital dönüşüm politikaları geliştirilmekte ve yürütülmektedir. Genel politika sorumluluğu yanında veri merkezi ve diğer altyapı çalışmaları da bu merkezin koordinasyonuyla gerçekleştirilmektedir.

Malezya’da e-Devlet ile ilgili çalışmalar ulusal üst stratejiye dayanmaktadır. Vizyon 2020 Master Plan çerçevesinde yürütülen alt stratejik girişimlerden biri Ulusal Anahtar Ekonomik Alanlar (National Key Economic Area) strateji ve eylem planıdır. Bu kapsamda 2010 yılında tanımlanmış olan e-Devlet çalışmaları neticesinde 2020 yılına kadar devlet tarafından verilen tüm hizmetlerin %90 seviyesinde internet üzerinden yürütülmesi hedeflenmiştir.  Bu üst hedefler doğrultusunda belirlenen öncül projelerden (Entry Point Project) bir tanesi de kamu için ortak hizmetler merkezinin kurulmasıdır.

Malezya’da e-Devlet ile ilgili çalışmalar Vizyon 2020 Master Plan çerçevesinde yürütülmektedir. e-Devlet için bu kapsam çerçevesinde hazırlanan Kamu Kurumlar BİT Stratejik Planı uygulanmaktadır.

Vizyon 2020 Master Planı altında yer alan Kamu Sektörü BİT Stratejik Planı 2016-2020 yılları arasını kapsamaktadır. Malezya’da e-Devlet ile ilgili çalışmalar Vizyon 2020 Master Plan çerçevesinde yürütülmektedir. e-Devlet için bu kapsam çerçevesinde hazırlanan Kamu Kurumlar BİT Stratejik Planı uygulanmaktadır.

2011 yılında yürürlüğe giren bir önceki Kamu Kurumları BİT Stratejik Planı, 2011-2015 dönemini kapsamaktadır. Stratejik Plan içesinde eylemlere yön vermek üzere 7 tane strateji mevcuttur. Bu stratejiler doğrudan bir eylem tanımı olmayıp, genel yönelim ve kapsamı tayin etmektedir. Malezya e-Devlet stratejisinde belirgin olan bir ifade olarak “citizen centric services”, “whole of government” ve “one service, one delivery, no wrong door policy” kullanılmaktadır.

Eylem tanımlamaları programlar ve programlar altında yer alan girişimler ile sağlanmıştır. 5 program altında yer alan toplam 22 girişim mevcuttur.

KamuNet

Putraya’da kurulmuş bir kampüs ağı olarak tasarlanmıştır. İlk başlarda adı ElectronicGovernmentNet iken, zamanla bant genişliği artırımı ve kurumlar arası iletişimle beraber veri merkezinin de kurulumu ile ismi 1Gov*Net adını almıştır.

Kaynak etkinleştirme ve kamu entegre veri merkezinin kurulması amacıyla BİT envanteri çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2011 yılı itibariyle;

 • Kurumların %22’sinde veri merkezi olduğu (toplam 393 adet),
 • %4’ünde felaket kurtarma merkezi olduğu,
 • 19 kurumun birden fazla veri merkezine sahip olduğu,
 • Kurumların %87’sinin 2Mbps’nin altında bant genişliği olduğu,
 • Veri merkezlerinin %11’inde tier seviyelerinin olduğu tespit edilmiştir.

Kamu Entegre Veri Merkezi

Malezya’da entegre veri merkezi konsepti 2011 yılı sonrasında hayata geçmeye başlamıştır. Yıllara göre planlara yapılmıştır:

 • 2011 yılı içerisinde envanter çalışması yapılarak mevcut durum anlaşılmıştır.
 • Aynı yıl içerisinde kritik olmayan ortak servisler için entegrasyon çalışmaları başlatılmıştır.
 • 2012 yılı Altyapı Olarak Servis (IaaS), Platform Olarak Servis (PaaS) ve Yazılım Olarak Servis (SaaS) olmak üzere kamu bulut hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 1GovUC (birleştirilmiş kamu iletişim altyapısı) hizmeti verilmeye başlanılmıştır.
 • Aynı yıl içerisinde IaaS olarak kamu belge yönetim sistemleri için altyapı sağlanmaya başlanılmıştır.
 • 2013 ve 2014 yıllarında kamu bulutu servis kataloğunun genişletilmesi hedeflenmektedir.
 • 2015 yılında kamu bulutu hizmetlerini tam geçiş hedeflenmektedir.

Malezya’da kamu entegre veri merkezi 1GovCloud çerçevesi altında bir unsur olarak değerlendirilerek çalışmalar şekillendirilmiştir. Bu kapsamda 2 farklı entegre veri merkezi hizmet vermektedir.  Putrajaya’da hizmet veren GIDC-1, 20 kamu kurumuna IaaS kapsamında altyapı ve hosting hizmetin vermektedir. PaaS olarak MyGovXchange platfortmu ile 28 kurumun ödeme hizmetlerini entegre etmiştir. MyGovernment Portal platformu ile 60 kurum web hizmetlerine platform sağlamaktadır.

i-CITY Shah Alam ve Petaling Jaya’da kurulu veri merkezi ve felaket kurtarma merkezleri ile GIDC-1’e felaket kurtarma desteği sağlamaktadır. Tier-3 standardını sağlamaktadır.

Kamu Sektörü Veri Merkezi tarafından sağlanan hizmetler şu şekilde sıralanmıştır:

 1. Fiziksel ve Sanal Sunucu Barındırma: sunucular, güvenlik ekipmanları, ağ entegrasyonu ve iletişimi için sunucu barındırma hizmetlerini yönetmekte ve alan sağlamaktadır.
 2. E-posta Barındırma: MAMPU Ortak Posta hizmetlerinden yararlanmak suretiyle e-posta hizmetlerini sağlamakta, işletmekte ve izlemektedir.
 3. Ağ Geçidi VirusWall: Ağ Geçidi VirusWall hizmetlerini işletmekte ve izlemektedir.
 4. Groupware VirusWall: Groupware VirusWall hizmetlerini işletmekte ve izlemektedir.
 5. Putrajaya Kampüs Ağı (PCN) için Internet erişimi: PCN’nin içerisindeki kurumlar için internet erişim hizmetlerini yönetmekte, izlemekte ve güvenliğini sağlamaktadır
 6. Destek hizmetleri: veri merkezi altyapısı ile ilgili destek ekipmanlarını operasyonel olarak yönetmekte ve izlemektedir.

Kurumları bu veri merkezine taşıma konusunda katı bir politikadan ziyade özel bir veri merkezi gibi hizmet sunarak, opsiyonel olarak hizmetler de sunabilmektedir.

Kurumlar katı bir emirle veya kanunla geçmeye zorlanmamaktadır. Ancak amaç olarak kamunun tümleşik bir ağ içine toplanması hedeflendiğinden, kurumlar eskiyen yapılarının yeni yatırımlarını bu merkezde ayağa kaldıracak şekilde yapılandırmaktadırlar.

RAPOR TARİHİ İÇERİĞİ
Malaysia Kamu Sektörü BİT Stratejik Planı 2016 – 2020 2016

Malezya’da e-devlet ile ilgili çalışmalar istikrarlı bir şekilde ulusal kalkınma stratejileri içerisinde ilişkilendirilmektedir. Malezya’nın bilgi ekonomisi hedefleriyle uyumlu olarak BİT sektörü için kolaylaştırıcı politikalar izlenmektedir. Kamu entegre veri merkezi gibi kaynak etkinleştirme çalışmaları ile bilişim endüstrisi için belirlenmiş özel şehirlerde bölgesel veri merkezi olmak için büyük veri merkezi kapasitesinin oluşturulması birlikte ele alınmaktadır. Benzer politikalar ile özel sektör ve kamu kurumları ilişkisinin güçlendirilmekte olduğu görülmüştür.

Kaynak Bağlantı Açıklama
Malezya Başbakanlık Ofisi http://www.pmo.gov.my/home.php Başbakanlık resmi internet sitesi
Kamu Dijital Hizmetleri (GDS) http://www.mampu.gov.my/en/ Teknik danışmanlık ve politika araştırmaları kurumu resmi internet sitesi
Ulusal İnternet Ana Kapısı https://www.malaysia.gov.my/en/home Kamu, özel, kültürel konularda tek nokta eşim sağlayan resmi internet sitesi