Mevzuat

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Numarası Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandığı Resmi Gazete Kabul Tarihi Kaynak
2005/8409 e-Devlet Kapısına ilişkin Karar  25711  29.01.2005 Erişim
2006/10316 e-Devlet Kapısına İlişkin Karar 26145  20.04.2006 Erişim
2006/10423 e-Devlet kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin kararda değişiklik yapılması hakkındaki karar 26179  26.05.2006 Erişim
2009/14812 Bazı mallara uygulanacak KDV oranlarının tespiti ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki karar 27184  29.03.2009 Erişim
2012/3842  Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar 28447  20.10.2012 Erişim

Yönetmelikler

Yönetmelik İsmi Resmi Gazete No Kabul Tarihi Kaynak
e-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29820  03.09.2016 Erişim
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 25137  13.06.2003 Erişim
2004/7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 25445  27.04.2004 Erişim
2004/8125 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 25658  02.12.2004 Erişim
6 Ocak 2005 tarihli Elektronik İmza Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25692  06.01.2005 Erişim
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 26245  31.07.2006 Erişim
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26668  09.10.2007 Erişim
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26680  24.10.2007 Erişim
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 26687  01.11.2007 Erişim
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26716  30.11.2007 Erişim
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26803  01.03.2008 Erişim
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 27097  31.12.2008 Erişim
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27568  01.05.2010 Erişim
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 27579  12.05.2010 Erişim
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27689  01.09.2010 Erişim
Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27695  07/09/2010 Erişim
Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27742  27.10.2010 Erişim
İnternet Alan Adları Yönetmeliği 27752  07.11.2010 Erişim
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği 27857  25.02.2011 Erişim
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 28036  25.08.2011 Erişim
Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28158  30.12.2011 Erişim
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik 28363  24.07.2012 Erişim
Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik 28409  12.09.2012 Erişim

Başbakanlık Genelgeleri

Genelge Numarası Genelge İsmi Yayımlandığı Resmi Gazete Kabul Tarihi Kaynak
2016/28  KamuNet’in Kurulması ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet’e Dahil Edilmesine İlişkin 29907 03.12.2016  Erişim
2011/1 Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ile İlgili 27842  10.02.2011 Erişim
2010/25 Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı ile İlgili 27779   08.12.2010 Erişim
2009/4 Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esaslarına ilişkin(ekinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi) 27155  28.02.2009 Erişim
2008/16 Elektronik Belge Standartları ile İlgili 26938  16.07.2008 Erişim
 2008/17 Lisanslı Yazılım Kullanılması ile İlgili 26938  16.07.2008 Erişim
 2008/8 Adres Kayıt Sisteminin Uygulanmasına İlişkin 26882  21.05.2008 Erişim
 2007/16  Vatandaşlık Kartı Projesine ilişkin 26572  04.07.2007 Erişim
 2007/7  e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması Hakkında  26482  03.04.2007 Erişim
 2007/4  Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu Hakkında 26416  27.01.2007 Erişim
 2006/33  5490 sayılı Kanunun Uygulanmasına ilişkin 26326  21.10.2006 Erişim
 2006/26  Ulusal Adres Veritabanının Oluşturulmasına ilişkin 26281  21.10.2006 Erişim
 2006/22  e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine ilişkin 26255  10.08.2006 Erişim
 2006/20  Kamu Sertifikasyon Merkezine ilişkin 26239  25.07.2006 Erişim
 2005/3 Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor konulu 25728  15.02.2005 Erişim
 2005/2 KOBİ Bilgi Sitesine ilişkin 25718  05.02.2005 Erişim
2004/21 Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması Hakkında 25575  06.09.2004 Erişim
 2004/1 Türkiye Bilişim Şurası Hakkında 25339  07.01.2004 Erişim
 2003/48 E-Dönüşüm Türkiye Projesine İlişkin 25306  04.12.2003 Erişim
2003/12 E-Dönüşüm Tükiye Projesi Hakkında 25033 27.02.2003 Erişim
2003/10 Bilgi Sistem ve Ağlarına Yönelik Tehditler ve Riskler ile Mücadeleye İlişkin 25023 17.02.2003 Erişim

Uluslararası Anlaşmalara erişmek için tıklayınız.

Tebliğlere erişmek için tıklayınız.

Kanun Tasarılarına erişmek için tıklayınız.

YPK Kararlarına erişmek için tıklayınız.

Bilgi Toplumu Yayınlarına ve Belgelerine erişmek için tıklayınız.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Gerek Anayasamızın 20. maddesinde gerekse Avrupa Birliği Temel İnsan Hakları Sözleşmesinde belirtildiği gibi herkes kişisel verilerinin korunması hakkına sahiptir [1] [2].

Uluslararası Belgeler

Belge No Belge İsmi Tarihi Kaynak
C 303 01 Charter of Fundamental Rights of the European Union 14.12.2007 Erişim
2008 977 JHA Council framework decision on the Protection of Personal Data 27.11. 2008 Erişim
EUR-Lex European Union Law on Personal Data Protection 13.04.2013 Erişim
2012/0011 (COD) General Data Protection Regulation 25.012012 Erişim
WEF 02/2013 WEF IT Unlocking Value Personal Data Collection Usage Report Şubat 2013 Erişim

Direktifler

1995-46-EC Directive on the Protection of Individuals Regarding to the Process and Movement of Personal Data 23.11.1995     Erişim
2002-58-EC Concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector

(Directive on privacy and electronic communications)

19.12.2009 Erişim

Kanunlar

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24.03.2016 Erişim
6669 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına Dair Kanun 30.01.2016  Erişim
6475 Posta Hizmetleri Kanunu 09.05.2013  Erişim

Yönetmelikler

Yönetmelik İsmi Resmi Gazete No Tarihi Kaynak
Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik 25365 6.02.2004 Erişim
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik 28363 24.07.2012 Erişim
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28560 15.02.2013 Erişim
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 29863 20.10.2016 Erişim

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak; e-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği, gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı, gönderilen epostaya erişilip erişilmediği, e-postanın iletilme zamanını tespit edecek, içeriğin değişmediğini garanti edecek, hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir [1].

[1] http://pttkep.gov.tr/sayfalar/kep-nedir

Kanunlar

Numarası Kanun İsmi Resmi Gazete Sayısı Yürürlük Tarihi Kaynak
6102 Türk Ticaret Kanunu  27846 01.07.2012 Erişim
 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu 27050 Mükerrer    10.11.2008  Erişim

 

Yönetmelikler

Yönetmelik İsmi Resmi Gazete Sayısı Yürürlük Tarihi Kaynak
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 28036 01.07.2012 Erişim
Elektronik Tebligat Yönetmeliği 28533 19.01.2013  Erişim
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 29417 15.07.2015 Erişim
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik 28663 01.07.2013 Erişim
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 29457 26.08.2015 Erişim
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği 28914  15.02.2014 Erişim

Tebliğler

Tebliğ İsmi Resmi Gazete Sayısı Yürürlük Tarihi Kaynak
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere Ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 28036 25.08.2011 Erişim
Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi Ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ 28294 16.05.2012 Erişim
Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi Ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 28579 06.03.2013 Erişim
BTK’nın İşlem Sertifikasına İlişkin Usül ve Esaslarına İlişkin Kurul Kararı     Erişim
BTK’nın Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Kurul Kararı     Erişim

 

E-tebligat, tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler tarafından elektronik hazırlanmış olan tebligatların değiştirilemez ve inkâr edilemez bir şekilde kayıtlı elektronik posta yoluyla alıcılarına iletilmesi olarak tanımlanmaktadır.

E-Tebligat sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Bu sistemde Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar elektronik tebligat alabileceklerdir.

Sağlanan bu çerçeve ile yasal olarak geçerli, olası sorun ve kötüye kullanma olaylarının oluşmasını engelleyen bir yapı oluşturulmuştur [1].

Kanunlar

Numarası Mevzuat İsmi Resmi Gazete Sayısı Yürürlük Tarihi Kaynak
7201 Tebligat Kanunu 10139 19.2.1959 Erişim

Yönetmelikler

Yönetmelik İsmi Resmi Gazete Sayısı Yürürlük Tarihi Kaynak
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 28184 25.01.2012 Erişim
Elektronik Tebligat Yönetmeliği 28533 19.01.2013 Erişim

Tebliğler

Tebliğ İsmi Resmi Gazete Sayısı Yürürlük Tarihi Kaynak
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere Ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 28036 25.08.2011 Erişim
Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi Ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ 28294 16.05.2012 Erişim
Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi Ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 28579 06.03.2013 Erişim

 

Direktifler

Direktif Numarası Direktif Tarihi Direktif İsmi Kaynak
95/46/EC 24.10.1995 On protection of individuals with regardto the prcessing of personal data and on the free movement of such data Erişim
97/66/EC 15.12.1997 Concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector Erişim
2000/31/EC 8.6.2000 On certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) Erişim
2001/45/EC 27.6.2001 Amending Council Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) Erişim
2002/58/EC 12.7.2002 Concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) Erişim
2006/24/EC 15.3.2006 On the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC Erişim
2009/136/EC Kasım 2009 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws Erişim

Kanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır [1].

Kanun Hükmünde Kararname: TBMM’ nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır [2].

Tüzük: Bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştay’ın incelemesinden geçirtilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan yazılı hukuk kurallarıdır [3].

Yönetmelik: Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları düzenlemelerdir. Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir [4].

Uluslararası Antlaşmalar: Uluslararası antlaşmalar, iki veya daha fazla devlet tarafından akdedilmiş olan ve Türkiye’de Cumhurbaşkanının onayıyla Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ve Türk normlar hiyerarşisinde kural olarak kanun değerinde bulunan bağlayıcı hukuk kurallarıdır [5]. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar, Anayasamızın 90. maddesine göre kanun hükmündedir. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası antlaşma hükümleri esas alınır [6].

Tebliğ: Türk Hukuku’nda Anayasada ismen geçmeyen düzenleyici işlemlerdendir. Genellikle “yönetmelik” olarak kabul edilip, onların hukukî rejimine tabi tutulabilirler [7].

Genelge: Türk Hukuku’nda Anayasada ismen geçmeyen düzenleyici işlemlerdendir. Genellikle “yönetmelik” olarak kabul edilip, onların hukukî rejimine tabi tutulabilirler [8].

[1] http://sozluk.adalet.gov.tr/Harf/K

[2] http://sozluk.adalet.gov.tr/Harf/K

[3] http://sozluk.adalet.gov.tr/t%C3%BCz%C3%BCk

[4] http://www.mevzuat.gov.tr/AramaSonuc.aspx?searchText=2709

[5] GÖZLER, Kemal: Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, s. 161, Güncelleştirilmiş ve Düzeltilmiş 10. Baskı, Bursa, 2013.

[6] GÜNDAY, Metin: İdare Hukuku, s. 100, 10. Aynı Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2015.

[7] GÖZLER, Kemal: Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, s. 167, Güncelleştirilmiş ve Düzeltilmiş 10. Baskı, Bursa, 2013.

[8] GÖZLER, Kemal: Hukuka Giriş: Ekin Kitabevi Yayınları, s. 167, Güncelleştirilmiş ve Düzeltilmiş 10. Baskı, Bursa, 2013.