Mikroservis Mimarisi

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerle birlikte bugün, büyük ve karmaşık bir uygulama geliştirilecekse mikroservis mimarisi göz önünde bulundurulmalıdır. Monolitik mimarilerde, uygulamanın ölçeği büyüdükçe, geliştirme, test, kurulum ve ölçeklendirme süreçleri giderek zorlaşmakta ve belli zaman sonrasında idame edilemez hale dönüşmektedir. Büyük ölçekli uygulama geliştirmedeki belirtilen bu dar boğazlardan kurtulmanın bir yolu mikroservis mimarisine geçmektir. Mikroservis, tanımı gereği küçük, geliştirilmesi ortalama iki üç hafta süren, bağımsız (otonom), diğer mikroservislerle sıkı sıkıya bağımlılığı bulunmayan, tek başına çalışabilen, kendine ait veritabanı olan, geliştirme sürecinden kuruluma kadar bağımsız olan, yatayda ve dikeyde kendi başına ölçeklenebilen uygulamalardır.

Mikroservis mimarisi aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

  • Büyük karmaşık uygulamaların sürekli teslim (Continuous Delivery) edilmesini sağlar.
  • Servisler küçük olduğu için bakımı kolay yapılır.
  • Servisler bağımsız olarak kurulabilir.
  • Servisler bağımsız olarak ölçeklenebilir.
  • Geliştirme ekiplerinin otonom hareket etmelerini sağlar.
  • Yeni teknolojilerin kolayca denenmesi ve bu teknolojilere kolay adapte olunmasını sağlar.
  • Hata izolasyonu sağlar.
  • Hızlı ayağa kalkan uygulama geliştirilmesini sağlar.
  • Geliştirme ekiplerinin birbirlerini beklemeden paralel bir şekilde geliştirme yapabilmelerini sağlar.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu konferansta geliştiricilere, operasyon ekiplerine, yöneticilere, akademisyenlere ve öğrencilere mikroservislerin yazılım dünyasını ve uygulama geliştirme bakış açımızı nasıl değiştirdiği aktarılmıştır. Konusunda uzman,  yerli ve yabancı bir çok konuşmacı bilgi birikimlerini paylaşmıştır.