Organizasyon Yapısı

2011 yılında Bakanlıkların yeniden yapılandırılması sonrasında oluşan son durumda e-Devlet kapsamında Başbakanlık ve 3 Bakanlığın rolü söz konusudur:

e-Devlet ile ilgili teknik yetkinlik gerektiren faaliyetler Bakanlık sorumlulukları doğrultusunda farklı kamu kurum ve kuruluşları eliyle yerine getirilmektedir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı aşağıdaki kuruluşlar;

  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, genişbant, e-imza, bilgi güvenliği ve posta hizmetleri gibi bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne yönelik regülasyon ve diğer tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Kurum, düzenleyici ve denetleyici kurum statüsündedir.
  • Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), BTK bünyesinde yer alan merkez, ulusal siber güvenlik olaylarına karşı önlemlerin alınması için ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyon sağlamaktadır.
  • Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT), uydu teknolojilerindeki faaliyetlerinin yanı sıra, bilişim hizmetleri kapsamında e-Devlet Kapısı’nı işletmekte ve kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan sunumuna yönelik projeler yürütmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı aşağıdaki kuruluşlar;

Devam eden çalışmalar:

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E1.1.1-e-Devlet Ekosisteminin Oluşturulması” eylemi doğrultusunda e-Devlet politikalarını paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütmek, e-Devlet çalışmalarında kurumlar üstü ve kurum içi koordinasyonu artırmak için e-Devlet Organizasyon Modeli etkinleştirilecektir.