Portal Hakkında

Portal Hakkında

Dijital Akademi portali, TÜBİTAK BİLGEM’in sahip olduğu yeteneklerin kamu kurumları, özel sektör, akademi ve STK gibi Dijital Devlet (d-Devlet) ekosistemi paydaşlarına ve söz konusu paydaşlar arasında bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla Dijital Olgunluk Değerlendirme Modeli ve Rehberliği iç destekli projesi dahilinde 2016 yılında TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından oluşturulmuştur. Portal ile;

  • d-Devlet ekosistem paydaşları arasında bilgi alışverişinin sağlanması
  • Kamuda dijital dönüşüm ile ilgili konularda eğitim, seminer, çalıştay, odak grup toplantıları ve etkinliklerin yaygınlaştırılması
  • Kamu kurumlarında dijital dönüşüm standartlarının belirlenmesi için tüm d-Devlet ekosistem paydaşlarını bir araya getirerek çalışmalar yürütmeye olanak sağlanması
  • d-Devlet ile ilgili nitelikli insan gücü oluşturulmasına destek olunması
  • Türkiye’de başta kamu kurumlarına olmak üzere dijital dönüşüme katkıda bulunulması ve toplumsal fayda sağlanması
  • Kamuda dijital dönüşümün ülke ekonomisi içindeki önemi ve bireysel, kurumsal ve toplumsal  verimlilikteki rolü ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının Türkiye çapında yerleştirilip geliştirilmesine katkıda bulunabilecek çalışmaların yapılması

hedeflenmiştir.