PostGIS, GeoServer, QGIS ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirildi

Coğrafi bilgi sistemlerinde açık kaynak uygulamaların kullanımını arttırmak amacıyla TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından 20-22 Ocak 2020 tarihinde üç tam gün süren Açık Kaynak Kodlu PostGIS, GeoServer, QGIS ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Yönetimi Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitime Abdullah Gül Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (E), Karayolları Genel Müdürlüğü, Keçiören Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, TÜRKSAT A.Ş. ve Zeytinburnu Belediyesi’nden 12 uzman katılım sağlamıştır.

Eğitim kapsamında; mevcut mekansal verileri PostgreSQL’e aktarma, PostGIS ile veri analizleri yapma, QGIS kullanarak masaüstü projeler geliştirme ve GoeServer ile internetten Wms ve Wfs yayın ve kartoğrafik tasarım çalışmaları yapılmıştır.

23/01/2020

Leave a reply