Singapur

Son güncelleme: 2017-02-23

Singapur, Birleşmiş Milletler e-Devlet Endeksinde, 2016 yılında 4. sırada yerini almıştır.

Singapur, Malay Yarımadası’nın güney ucunda yer alan bir ada devletidir. Kuzeyde Malezya’nın Johor Eyaleti, güneyde ise Endonezya’nın Riau Adaları ile çevrili, dünyanın az sayıdaki şehir devletlerinden biridir. Ülke yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahiptir. 718.3 km2 yüzölçümü ve 63 adadan oluşan küçük bir ülkedir.

Singapur hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 
Singapur dijital devlet çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler için alt başlıkları inceleyiniz.

Singapur e-Devlet çalışmalarında dünyadaki lider ülkelerden biri olup, ülkedeki e-Devlet çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek üzere devlet içerisinde oluşturulmuş birimler yer almaktadır.

2016 yılı sonunda gerçekleştirilen yeniden yapılandırma sonrasında, Kamu Teknolojileri Kurumu (GovTech, Government Technology Agency) devletin dijital dönüşümünün yönetilmesinden sorumlu kurum olarak görev yapmaya başlamıştır. Daha önceki dönemde Bilgi-Haberleşme Geliştirme Kurumu (IDA) daha geniş bir yelpazede aynı görevi yürütmüştür.

Singapur’da e-Devlet çalışmalarından Haberleşme ve Bilgi Bakanlığı (MCI, Ministy of Communications and Information) sorumludur. Bakanlık adına bu çalışmalar GovTech üzerinden koordine edilmektedir.

MCI ile yakın çalışan GovTech ise devletin CIO’su (Chief Information Office) olarak konumlanmıştır. GovTec tarafından, dijital devlet programlarının uygulanması ve yönetimi hakkında tüm kurumlara teknik tavsiye ve öneriler, planlama ve proje yönetim hizmetleri sunulur. Aynı zamanda devlet çapında; BİT politikaları, standartları ve prosedürleri tanımlamada ve tüm devlet projelerinin gerçekleştirilmesinde ve yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Bu iki temel kurum dışında, her devlet kurumu tarafından da kendi içinde kuruma özel bilgi ve iletişim teknolojilerinden, altyapı ve hizmetlerden sorumlu bir bilişim üst yöneticisi (CIO) atanmaktadır. Atanan bu bilişim üst yöneticileri, BİT kullanım vizyonu, iş ihtiyaçlarını karşılarken merkezi otoritenin ortaya koyduğu politikalarla uyum, e-Devlet ana planına uygun olarak planlama ve BT yatırımlarının önceliklendirilmesi gibi konularda yardımcı olmaktadır.

Singapur’da e-Devlet kavramı 1980’li yılların başında oluşmaya başlamış olup, ilk olarak bilgi teknolojisinin etkin kullanımı yoluyla kamu idaresinin iyileştirilmesine odaklanılmıştır. Bu süreçte hazırlanmış olan ve dikkat çeken stratejik planlar aşağıda listelenmiştir.

  • eGov2015 (2011-2015): e-Devlet 2015
  • iGov2010 (2006-2010): Entegre Edilmiş Devlet 2010
  • eGAP II (2003-2006): e-Devlet Aksiyon Planı II
  • eGAP I (2000-2003): e-Devlet Aksiyon Planı I
  • Civil Service Computerisation Programme (1980-1999): Kamu hizmetlerini otomatize etme programı

Singapur’da geçmişten günümüze belirlenen ihtiyaçlar dâhilinde farklı e-Devlet ana planları yürürlüğe konulmuş ve uygulanmıştır. iGov2010 ana planının uygulanması ile birlikte devlet kurumları başarıyla yeni hizmetler sunmuş, hem hizmetlere erişim hem de hizmet sunumu için yeni kanallar oluşturulmuştur.

Son olarak ise halen yürürlükte olan eylem planı eGov2015 hazırlanmıştır. Bu plan ile devlet, halk ve özel sektör arasında daha fazla işbirliği oluşturulması ve etkileşimi kolaylaştırarak Singapur ve halk için katma değer yaratılması hedeflenmiştir.

Singapur’da e-Devlet çalışmaları kapsamında oluşturulan ortak altyapılar ve teknolojilerden GWS-X, SOEasy, e-Cloud ve CUBE hakkında aşağıda genel bilgi verilmiştir.

GWS-X

GWS-X, web servisleri yoluyla kamu kurumları arasında bilgi ve hizmetlerin gerçek zamanlı paylaşımını sağlayan merkezi bir platformdur. Aynı zamanda güvenli bir ortamda özel sektör ile benzer bir işbirliği olasılığını ortaya koymaktadır. GWS-X üzerinde merkezi bir devlet web servis kayıt arşivi tutulmaktadır. Böylece kamu ve özel sektörün e-Hizmetler için sunulan web servislere erişimi kolaylaştırılmaktadır.

GWS-X ile beraber, kamu kurumlarının, farklı kurumların verilerini bir araya getirmek için benzer yeni servisler yazmasının önüne geçilmiştir. Birleşik iş web servisleri, hizmet kalitesini arttırmak için fırsatlar sunar. Tek bir fare tıklaması ile müşterilerinin farklı devlet kurumları ve özel şirketler ile gerçek zamanlı işlem gerçekleştirmesi mümkün olması hedeflenmiştir.

SOEasy

SOEasy, tek bir ortamda bilgi ve iletişim teknolojilerini bir araya getirerek, kamu kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında verimlilik ve maliyetlerde azalma sağlayan, standart bir işletim ortamı sunmuştur. Böylece kamu kurumları arasında masaüstü, mesajlaşma ve ağ ortamlarında uyum sağlanmıştır.

Kamu kurumu içinde ve kurumlar arası anlık mesajlaşma, masaüstü video konferans hizmetleri ve beyaz tahta paylaşımı ile kamu çalışanlarının birlikte çalışabildiği işbirlikçi araçlar sunulmuştur. Böylece kamu çalışanları tek bir devlet gibi iş yapabilmektedir.

SOEasy, Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı hariç toplamda 74 kamu kurumu için fazlı olarak devreye alınmış olup, 2010 yılında tamamlanmıştır. Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı için farklı sistemler mevcuttur.

G-Cloud

Bütün devlet için bir bulut altyapısı sunulması amaçlanmıştır. Güvenlik ve yönetim gereksinimlerinin karşılanamadığı ancak tüm devletin kullanımı amacıyla 2013 yılında özel bir devlet bulutu hayata geçirilmiştir. Başlangıçta sadece alt yapı olarak servis sağlamış olup, 2014 yılı itibariyle yazılım olarak servis sunulmaya başlanmıştır.

Kamu kurumları, internet siteleri ve e-Hizmetlerini barındırmak için alt yapı olarak servis alabilmektedir. Sunulan hizmetler arasında depolama, ağ, güvenlik, işletim sistemleri, ara katman ve veri tabanları bulunmaktadır. Kurumlar ayrıca Web İçerik Yönetimi Yazılımını da, yazılım olarak servis altında kullanabilmektedir.

Devlet yakın gelecekte, iş analitiği ve güvenlik hizmetlerini de bulut olarak sunmayı planlamaktadır.

CUBE

Kamu hizmetleri için sosyal intranet altyapısıdır. Kamu çalışanlarının fikir alışverişinde bulunacağı, bilgi paylaşımı yapabileceği ve sanal olarak bütün devletle birlikte çalışabileceği işbirlikçi sosyal ağ platformudur. 2013 yılında oluşturulmuş olup, 108 devlet biriminden 25.000’den fazla kamu çalışanını bir araya getirmiştir. Çalışanlar, kendileri için önemli konularda en son güncelleştirmeleri almaktadır. Aynı zamanda program ve daha iyi politikalar yapma konusunda fikir ve geribildirim verebilmektedir.

RAPOR TARİHİ İÇERİĞİ
Singapur e-Devlet Ana Planı (2011-2015) 2011

  • Singapur’da devlette dijital dönüşüm ile ilgili çalışmalar süreklilik arz edecek şekilde devam etmektedir.
  • Singapur’da bilgi ekonomisi hedefleriyle uyumlu olarak BİT sektörü için kolaylaştırıcı politikalar izlenmektedir.
  • Veri odaklı açıklık ve şeffaflık yakın zamanda Singapur’da belirgin olarak görülen eğilimler olmuştur.

Kaynak Bağlantı Açıklama
Singapur Başbakanlık Ofisi http://www.pmo.gov.sg/ Başbakanlık resmi internet sitesi
Kamu Teknolojileri Kurumu (GovTech) https://www.tech.gov.sg/ Teknik danışmanlık ve politika araştırmaları kurumu resmi internet sitesi
Haberleşme ve Bilgi Bakanlığı (MCI) https://www.mci.gov.sg/ Sorumlu bakanlık resmi internet sitesi
Ulusal İnternet Ana Kapısı https://www.gov.sg/ Kamu, özel, kültürel konularda tek nokta eşim sağlayan resmi internet sitesi