Strateji ve Eylem Planı İzleme, Değerlendirme ve Değişim Yönetimi Sistemi