Tanıtım

e-Devlet çalışmaları ve yeni e-Devlet politikasının geliştirilmesi hakkında farkındalık sağlamak üzere hazırlanan tanıtım filmi mevcuttur. e-Devlet Kapısı’nın kullanımına yönelik olarak belirli periyotlar ile genel tanıtım videoları hazırlanmaktadır.

Televizyon ve radyolarda yayınlanan kamu spotları büyük ölçekli kamu hizmetleri için tercih edilen bir tanıtım ve farkındalık oluşturma yaklaşımıdır. Geniş kitlelere hitap eden e-Devlet hizmetlerine yönelik de benzer tanıtımlar yayınlanmaktadır (Örnek: Milli Savunma Bakanlığı askerlik işlemleri için kamu spotu yayını). Günümüze kadar büyük ölçekli e-Devlet hizmetleri için özel olarak hazırlanan çok çeşitli tanıtım videoları (Örnek: Adalet Bakanlığı UYAP tanıtım videoları, Sağlık Bakanlığı e-Nabız tanıtım videosu, Dışişleri Bakanlığı e-Vize videosu) kurum hizmet siteleri ve farklı sosyal medya kanalları üzerinden yayınlanmıştır. Ayrıca daha geniş kitlelere hitap etmek üzere farklı TV dizilerinde de e-Devlet uygulamaları tanıtımı yapılabilmektedir (Adalet Bakanlığı UYAP TV dizisi tanıtımı).

Tanıtım videoları haricinde broşürler ve afişler de hazırlanmaktadır. (Örnek: Adalet Bakanlığı UYAP SMS afişleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü e-İkamet afişi).  Ancak geniş kitlelere hitap eden e-Devlet hizmetlerin tamamı için benzer tanıtımlar ve standart yaklaşımlar mevcut değildir. Yürütülen çalışmalar kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmektedir.

e-Devlet hizmetlerinin tanıtımına yönelik olarak merkezi ve yerel yönetim kurumları tarafından fuarlarda özel tanıtımlar gerçekleştirilmektedir. Örneğin Türkiye’nin en büyük bilişim fuarlarından olan ceBİT Bilişim Eurasia’da e-Devlet teknolojileri ön plana çıkmaktadır.

STK’ların koordinasyonu ve işbirliğinde de periyodik olarak gerçekleştirilen tanıtım ve farkındalık etkinlikleri söz konusudur. (Örnek: Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği Ulusal Bilişim Kurultayları, İnternet Teknolojileri Derneği işbirliği ile düzenlenen Akademik Bilişim Konferansları).

Devam eden çalışmalar:

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E4.1.1-e-Devlet Hizmetlerine Yönelik Bilgilendirme Kanalları Güçlendirilerek Farkındalığın Artırılması” ve “E4.1.2-Öncelikli Olarak e-Devlet Uygulamalarının Tercih Edilmesinin Sağlanması” eylemleri doğrultusunda tüm kullanıcıların e-Devlete ilişkin farkındalığını artıracak çalışmalar gerçekleştirilecek, kamu hizmetlerinde kullanıcıların öncelikli olarak e-Devlet uygulamalarını tercih etmelerini sağlayacak bilgilendirme çalışmaları yürütülecek ve teşvik mekanizmaları geliştirilecektir.