Teşvik

Devam eden çalışmalar:

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E4.1.1-e-Devlet Hizmetlerine Yönelik Bilgilendirme Kanalları Güçlendirilerek Farkındalığın Artırılması” ve “E4.1.2-Öncelikli Olarak e-Devlet Uygulamalarının Tercih Edilmesinin Sağlanması” eylemleri doğrultusunda tüm kullanıcıların e-Devlete ilişkin farkındalığını artıracak çalışmalar gerçekleştirilecek, kamu hizmetlerinde kullanıcıların öncelikli olarak e-Devlet uygulamalarını tercih etmelerini sağlayacak bilgilendirme çalışmaları yürütülecek ve teşvik mekanizmaları geliştirilecektir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “E1.3.1-e-Devlet Araştırmaları Programının Oluşturulması ve Desteklenmesi” eylemi doğrultusunda e-Devlet alanında araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmaları programı oluşturulacaktır. Bu kapsamda, akademik çalışmalar teşvik edilecek, e-Devlet alanına ilişkin yayınlar, projeler, yurt içi-yurt dışı araştırmalar, bilimsel temaslar ve kongreler gibi bilimsel etkinlikler desteklenecek ve e-Devlet çalışmaları ile ilgili yükseköğretim müfredatı güncellenecektir.