TÜBİTAK BİLGEM YTE I. Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ne Katıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 15 – 16 Ocak 2020 tarihinde Ankara ATO Congresium’da düzenlenen I. Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre & Sergisi’nde 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Proje Yürütücüsü rolünde katkı sağlayan TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) sunumları ve standıyla yer almıştır.

T.C. Cumhurbaşkanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından açılış konuşmalarını takiben “Akıllı Şehirler için Temel Politikalar paneli TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal moderatörlüğünde gerçekleşmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Fatih KACIR’ın da katılımlarıyla, TÜBİTAK ile TBB arasında “Olgunluk Değerlendirme ve Uygulama İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokol ile TÜBİTAK tarafından veya TÜBİTAK tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından belediyelere Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli uygulamalarının ve eğitim hizmetlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

BİLGEM YTE Müdürü Cemil SAĞIROĞLU’nun panelist olarak yer aldığı Yerel Akıllı Şehir Stratejileri ana oturumun yanı sıra Akıllı Şehirler Mimarisi, Bilgi Güvenliği, Kimlik ve Mahremiyet Yönetimi, Akıllı Şehir Projelerinin Yönetimi, Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modelleri, Açık Şehir: Veri, Süreç ve Hizmetlerin Açık Hale Getirilmesi başlıklarında paralel oturumlarda seminerler YTE Dijital Dönüşüm Uzmanları tarafından gerçekleşmiştir.

22/01/2020

Leave a reply