Waseda Üniversitesi e-Devlet Endeksi

Waseda Üniversitesi e-Devlet Araştırmaları Merkezi ve Uluslararası CIO Akademisi (IAC) tarafından Prof. Toshio OBI önderliğinde Uluslararası e-Devlet Sıralaması çalışması gerçekleştirilmektedir. İlk kez 2005 yılında olmak üzere 2016 yılında 12. kez gerçekleştirilmiştir. Son rapor [Ref] Haziran ayında yayınlanmıştır. Toplam ülke sayısı her yıl artarak 65 ülkeye ulaşmıştır.

Uluslararası e-Devlet Sıralaması ölçümleme çalışması 9 ana bileşenin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bunlar;

  • Yönetim Optimizasyonu
  • Gerekli Arayüz-Servisler
  • Ulusal Portal
  • e-Devlet Tanıtımı
  • Kamu Bilişim Üst Yöneticiliği (GCIO)
  • Altyapı Yeterliliği
  • e-Katılım (2010 yılında eklenmiştir)
  • Siber Güvenlik (2014 yılında eklenmiştir)
  • Açık Devlet (2014 yılında eklenmiştir)

9 bileşen için toplam 33 alt başlık belirlenmiştir. Alt başlıklar ile ilgili bilgi paylaşılmakta ancak soru seti paylaşılmamaktadır. Ölçümleme metodolojisinde 0-100 arasında bir skalada değerlendirme yapılmaktadır. Toplam puan 9 ana bileşen için belirlenmiş ağırlıklar kullanılarak hesaplanmaktadır.

Waseda Üniversitesi ölçümleme çalışmalarında, e-dönüşüm süreci yaşam döngüsü içerisinde durum, hedef, girdiler, süreç, çıktılar ve kullanım düzeyine bakılmaktadır. Kapsam itibariyle e-Devlet için oldukça geniş bir yelpazede ülkelerin e-Devlet olgunluk düzeyi incelenmektedir.

Altyapı Yeterliliği (Network) alt başlığı için ITU kaynaklı veriler esas alınmaktadır. Diğer bütün başlıklar için belirlenen kriterler doğrultusunda ülkeler incelenmektedir.